ДСТУ ЕN 14096-1:2006 (ЕN 4096-1:2003, IDТ) Національний стандарт України. Неруйнівний контроль. Оцінювання цифрових радіографічних плівкових систем. Частина 1. Визначення, кількісні виміри параметрів якості зображення, стандартна контрольна плівка та контроль якості


ДСТУ ЕN 14096-1:2006 (ЕN 4096-1:2003, IDТ) Национальный стандарт Украины. Неразрушающий контроль. Оценка цифровых радиографических пленочных систем Часть 1. Определение, количественные измерения параметров качества изображения, стандартная контрольная пленка и контроль качества

Радіографічні плівкові системи використовують для промислового контролю рентгенівським і гамма-випромінюваннями. У випадку застосування сучасних засобів комп’ютеризації аналізування, передавання та зберігання даних, інформацію, яку розміщено на радіографічному знімку, конвертують в цифрові дані (оцифровують). Цей стандарт визначає мінімальні вимоги до забезпечення збереження інформації, необхідної для оцінювання цифрових даних, що їх отримано під час оцифровування плівки.
Цей стандарт визначає методику проведення оцінювання таких базових параметрів процесу цифрового обробляння радіографічної плівки, як просторова роздільна здатність і просторова лінійність, діапазон густини, чутливість до зміни густини та характеристична крива проходження. Їх можна інтегрувати в систему програмного забезпечення і разом зі стандартною контрольною плівкою (як описано у розділі 5) використовувати для контролю якості процесу оцифровування. Ця контрольна плівка має ряд тестових мішеней, необхідних для виконання такого оцінювання. Тестові мішені придатні для оцінювання системи оцифровування із просторовим дозволом до 25 мкм, чутливістю до змін густини до 0,02 оптичної густини, діапазоном густини від 0,5 до 4,5 і розміром плівки (350 х 430) мм2. Цей стандарт не установлює вимог до обробляння сигналу та відображення оцифрованих даних.

Скачать ДСТУ EN 14096-1:2006


Дополнительно:

ДСТУ ЕN 14096-2:2006

ДСТУ ЕN 14096-1:2006 (ЕN 4096-1:2003, IDТ) Національний стандарт України. Неруйнівний контроль. Оцінювання цифрових радіографічних плівкових систем. Частина 1. Визначення, кількісні виміри параметрів якості зображення, стандартна контрольна плівка та контроль якості


ДСТУ ЕN 14096-1:2006 (ЕN 4096-1:2003, IDТ) Национальный стандарт Украины. Неразрушающий контроль. Оценка цифровых радиографических пленочных систем Часть 1. Определение, количественные измерения параметров качества изображения, стандартная контрольная пленка и контроль качества

Радіографічні плівкові системи використовують для промислового контролю рентгенівським і гамма-випромінюваннями. У випадку застосування сучасних засобів комп’ютеризації аналізування, передавання та зберігання даних, інформацію, яку розміщено на радіографічному знімку, конвертують в цифрові дані (оцифровують). Цей стандарт визначає мінімальні вимоги до забезпечення збереження інформації, необхідної для оцінювання цифрових даних, що їх отримано під час оцифровування плівки.
Цей стандарт визначає методику проведення оцінювання таких базових параметрів процесу цифрового обробляння радіографічної плівки, як просторова роздільна здатність і просторова лінійність, діапазон густини, чутливість до зміни густини та характеристична крива проходження. Їх можна інтегрувати в систему програмного забезпечення і разом зі стандартною контрольною плівкою (як описано у розділі 5) використовувати для контролю якості процесу оцифровування. Ця контрольна плівка має ряд тестових мішеней, необхідних для виконання такого оцінювання. Тестові мішені придатні для оцінювання системи оцифровування із просторовим дозволом до 25 мкм, чутливістю до змін густини до 0,02 оптичної густини, діапазоном густини від 0,5 до 4,5 і розміром плівки (350 х 430) мм2. Цей стандарт не установлює вимог до обробляння сигналу та відображення оцифрованих даних.

Скачать ДСТУ EN 14096-1:2006


Дополнительно:

ДСТУ ЕN 14096-2:2006

Попередній запис
ДСТУ ЕN 1330-7:2009
Наступний запис
ДСТУ ЕN 14096-2:2006