ДСТУ EN 1915-1:2013 (EN 1915-1:2001+А1:2009, IDT) Національний стандарт України. Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. Частина 1. Основні вимоги щодо безпеки


ДСТУ ЕN 1915-1:2013 (ЕN 1915-1:2001 + А1:2009, IDТ) Национальный стандарт Украины. Авиационная наземная техника. Общие требования. Часть 1. Основные требования к безопасности

Скорочення АНТ (англійськ. GSE) означає скомплектовану одиницю авіаційної наземної тех¬ніки в контексті цього стандарту.

Розробляючи цей стандарт, допускали, що:

—    керування АНТ здійснює на пероні аеропорту тільки компетентний персонал;

—    складники, компоненти без спеціальних вимог — це ті, що:

a)    їх спроектовано відповідно до звичайної інженерної практики й методів обчислення;

b)    мають надійну механічну та електричну будову (схему);

c)    виготовлені з матеріалів відповідної міцності та належної якості;

d)    виготовлені з бездефектних матеріалів,

—    Шкідливі матеріали, наприклад: азбест, не використані для вироблення частин АНТ;

—    деталі та складники підтримано належними експлуатаційними та ремонтними заходами таким чином, що необхідні параметри зберігають незалежно від зношування;

—    конструкцією підтримувальних елементів убезпечено роботу машини в діапазоні навантаг від нуля до 100 % номінальної можливостей також і під час випробовувань;

—    користувач і виробник між собою узгоджують конкретні умови використання та місця застосування АНТ;

—    місце застосування технічних операцій дає змогу безпечно використовувати АНТ.

Межі щодо врахування небезпек зазначено у «Сфері застосування» цього стандарту.

Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо безпечності устатковання авіаційної наземної техніки (АНТ), яку використовують у цивільному авіаційному транспорті, відповідно до настанов виробника

Цей стандарт установлює технічні вимоги до АНТ щодо мінімізації небезпек, які зазначено в розділі 4 та які можуть виникнути під час експлуатування й обслуговування АНТ відповідно до вказівок виробника чи його уповноваженого представника

Цей стандарт призначено використовувати разом з ЕN 1915-2, ЕN 1915-3 (для транспортних засобів), ЕN 1915-4 і з відповідними частинами EN 12312

Цей стандарт не застосовний до конструктивно незмінених автомобільних частин, якщо їх використовують як АНТ за основною призначеністю

Цей стандарт не встановлює додаткові вимоги щодо

—    технічних операцій, виконуваних поза межами аеропорту,

—    технічних операцій у суворих умовах, наприклад за температури навколишнього середо¬вища нижче ніж мінус 20 °С або понад 50 °С, тропічного або насиченого солями атмосферного середовища, за сильних магнітних або радіаційних полів,

—    технічних операцій за спеціальними правилами, наприклад, у потенційно вибуховій атмосфері, окрім випадків, що стосуються робіт поблизу паливного баку повітряного судна й під час операцій заправляння паливом,

—    небезпек щодо електропостачання, окрім електричних мереж,

—    небезпек, що трапляються під час складання, перевезення, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації АНТ,

—    небезпек, спричинених швидкістю вітру, більшою ніж наведена в цьому стандарті,

—    безпосереднього контакту з продуктами харчування,

—    заходів у разі землетрусів, повеней, зсувів, блискавок і будь-яких інших природних катастроф,

—    електромагнітної сумісності (ЕМС),

—    безкабельного дистанційного керування,

Скачать ДСТУ ЕN 1915-1:2013


Дополнительные материалы:

ДСТУ ЕN 1915-2:2013

ДСТУ ЕN 1915-3:2013

ДСТУ ЕN 1915-4:2013

ДСТУ EN 1915-1:2013 (EN 1915-1:2001+А1:2009, IDT) Національний стандарт України. Авіаційна наземна техніка. Загальні вимоги. Частина 1. Основні вимоги щодо безпеки


ДСТУ ЕN 1915-1:2013 (ЕN 1915-1:2001 + А1:2009, IDТ) Национальный стандарт Украины. Авиационная наземная техника. Общие требования. Часть 1. Основные требования к безопасности

Скорочення АНТ (англійськ. GSE) означає скомплектовану одиницю авіаційної наземної тех¬ніки в контексті цього стандарту.

Розробляючи цей стандарт, допускали, що:

—    керування АНТ здійснює на пероні аеропорту тільки компетентний персонал;

—    складники, компоненти без спеціальних вимог — це ті, що:

a)    їх спроектовано відповідно до звичайної інженерної практики й методів обчислення;

b)    мають надійну механічну та електричну будову (схему);

c)    виготовлені з матеріалів відповідної міцності та належної якості;

d)    виготовлені з бездефектних матеріалів,

—    Шкідливі матеріали, наприклад: азбест, не використані для вироблення частин АНТ;

—    деталі та складники підтримано належними експлуатаційними та ремонтними заходами таким чином, що необхідні параметри зберігають незалежно від зношування;

—    конструкцією підтримувальних елементів убезпечено роботу машини в діапазоні навантаг від нуля до 100 % номінальної можливостей також і під час випробовувань;

—    користувач і виробник між собою узгоджують конкретні умови використання та місця застосування АНТ;

—    місце застосування технічних операцій дає змогу безпечно використовувати АНТ.

Межі щодо врахування небезпек зазначено у «Сфері застосування» цього стандарту.

Цей стандарт установлює загальні вимоги щодо безпечності устатковання авіаційної наземної техніки (АНТ), яку використовують у цивільному авіаційному транспорті, відповідно до настанов виробника

Цей стандарт установлює технічні вимоги до АНТ щодо мінімізації небезпек, які зазначено в розділі 4 та які можуть виникнути під час експлуатування й обслуговування АНТ відповідно до вказівок виробника чи його уповноваженого представника

Цей стандарт призначено використовувати разом з ЕN 1915-2, ЕN 1915-3 (для транспортних засобів), ЕN 1915-4 і з відповідними частинами EN 12312

Цей стандарт не застосовний до конструктивно незмінених автомобільних частин, якщо їх використовують як АНТ за основною призначеністю

Цей стандарт не встановлює додаткові вимоги щодо

—    технічних операцій, виконуваних поза межами аеропорту,

—    технічних операцій у суворих умовах, наприклад за температури навколишнього середо¬вища нижче ніж мінус 20 °С або понад 50 °С, тропічного або насиченого солями атмосферного середовища, за сильних магнітних або радіаційних полів,

—    технічних операцій за спеціальними правилами, наприклад, у потенційно вибуховій атмосфері, окрім випадків, що стосуються робіт поблизу паливного баку повітряного судна й під час операцій заправляння паливом,

—    небезпек щодо електропостачання, окрім електричних мереж,

—    небезпек, що трапляються під час складання, перевезення, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації АНТ,

—    небезпек, спричинених швидкістю вітру, більшою ніж наведена в цьому стандарті,

—    безпосереднього контакту з продуктами харчування,

—    заходів у разі землетрусів, повеней, зсувів, блискавок і будь-яких інших природних катастроф,

—    електромагнітної сумісності (ЕМС),

—    безкабельного дистанційного керування,

Скачать ДСТУ ЕN 1915-1:2013


Дополнительные материалы:

ДСТУ ЕN 1915-2:2013

ДСТУ ЕN 1915-3:2013

ДСТУ ЕN 1915-4:2013

Попередній запис
ДСТУ IEC 60745-2-2:2010
Наступний запис
ДСТУ ISO 3834-3:2008