ДСТУ ЕN 50130-4:2006 (EN 50130-4:1995, IDT) Національний стандарт України. Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Стандарт на однорідну продукцію. Вимоги до стійкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку


ДСТУ ЕN 50130-4:2006 (EN 50130-4:1995, IDT) Национальный стандарт Украины. Системы тревожной сигнализации. Часть 4. Электромагнитная совместимость. Стандарт на однородную продукцию. Требования к стойкости составляющих систем тревожной сигнализации о пожаре, проникновении и общественной опасности

Цей стандарт відносится до серії стандартів, що встановлюють вимоги до тривкості складників таких систем тривожної сигналізації, призначених для використання в житлових та торгівельних приміщеннях, у середовищі приміщень легкої та індустріальної промисловості:
системи тривожної сигналізації про проникнення (системи охоронної сигналізації);
системи тривожної сигналізації про напад;
системи пожежної сигналізації;
суспільні системи тривожної сигналізації;
системи теле(відео) спостерігання охоронної призначеності;
системи контролювання доступу охоронної призначеності.
До устатковання внутрішнього і зовнішнього виконання, стаціонарного, пересувного і пор¬тативного треба застосовувати однакові методи і ступені жорскості випробовування.
Вказані ступені випромінювання не охоплюють критичних випадків, що можуть відбуватися в будь-якому місці розташовання устатковання з надзвичайно низькою імовірністю виникнення, або в спеціальних місцях розташовання устатковання поблизу потужних випромінювачів (наприк¬лад передавачів радіолокаційних станцій).
Устатковання, на яке поширюється цей стандарт, повинне бути розроблене таким чином, щоб задовільно функціювало в умовах електромагнітного стану навколишнього середовища у житлових приміщеннях і приміщеннях торгівельних закладів, у середовищі легкої та індустрі- альної промисловості. Тобто устатковання повинно бути здатне правильно функціювати в межах умов, встановлених рівнями електромагнітної сумісності для різних завад у низьковольтній мережі елктроживлення, як визначено ЕМV 61000-2-2.

Випробовування на тривкість в цьому стандарті стосуються тільки найбільш типових випадків завад. До устатковання, яке використовує для передавання сповіщень радіоканал зв’язку, магістралі для передавання сигналів або телефонну мережу загального користування, можна застосовувати додаткові вимоги інших стандартів, що стосуються відповідних засобів передавання інформації. Для вимог, застосовних до радіоканалу зв’язку, повинні бути зроблені посилання на відповідний стандарт ЕТSI, відповідно до угоди між ЕТSI і CENELEC.
Цей стандарт не визначає основних вимог щодо безпеки, наприклад типів захисту проти електричних сплесків, надійність функціювання, опір і міцність ізоляції та відповідне випробовування цієї ізоляції.
Цей стандарт не охоплює вимог до випромінювання щодо електромагнітної сумісності. Ці вимоги наведені в інших відповідних стандартах.

Скачать ДСТУ ЕN 50130-4:2006

ДСТУ ЕN 50130-4:2006 (EN 50130-4:1995, IDT) Національний стандарт України. Системи тривожної сигналізації. Частина 4. Електромагнітна сумісність. Стандарт на однорідну продукцію. Вимоги до стійкості складників систем тривожної сигналізації про пожежу, проникнення та суспільну небезпеку


ДСТУ ЕN 50130-4:2006 (EN 50130-4:1995, IDT) Национальный стандарт Украины. Системы тревожной сигнализации. Часть 4. Электромагнитная совместимость. Стандарт на однородную продукцию. Требования к стойкости составляющих систем тревожной сигнализации о пожаре, проникновении и общественной опасности

Цей стандарт відносится до серії стандартів, що встановлюють вимоги до тривкості складників таких систем тривожної сигналізації, призначених для використання в житлових та торгівельних приміщеннях, у середовищі приміщень легкої та індустріальної промисловості:
системи тривожної сигналізації про проникнення (системи охоронної сигналізації);
системи тривожної сигналізації про напад;
системи пожежної сигналізації;
суспільні системи тривожної сигналізації;
системи теле(відео) спостерігання охоронної призначеності;
системи контролювання доступу охоронної призначеності.
До устатковання внутрішнього і зовнішнього виконання, стаціонарного, пересувного і пор¬тативного треба застосовувати однакові методи і ступені жорскості випробовування.
Вказані ступені випромінювання не охоплюють критичних випадків, що можуть відбуватися в будь-якому місці розташовання устатковання з надзвичайно низькою імовірністю виникнення, або в спеціальних місцях розташовання устатковання поблизу потужних випромінювачів (наприк¬лад передавачів радіолокаційних станцій).
Устатковання, на яке поширюється цей стандарт, повинне бути розроблене таким чином, щоб задовільно функціювало в умовах електромагнітного стану навколишнього середовища у житлових приміщеннях і приміщеннях торгівельних закладів, у середовищі легкої та індустрі- альної промисловості. Тобто устатковання повинно бути здатне правильно функціювати в межах умов, встановлених рівнями електромагнітної сумісності для різних завад у низьковольтній мережі елктроживлення, як визначено ЕМV 61000-2-2.

Випробовування на тривкість в цьому стандарті стосуються тільки найбільш типових випадків завад. До устатковання, яке використовує для передавання сповіщень радіоканал зв’язку, магістралі для передавання сигналів або телефонну мережу загального користування, можна застосовувати додаткові вимоги інших стандартів, що стосуються відповідних засобів передавання інформації. Для вимог, застосовних до радіоканалу зв’язку, повинні бути зроблені посилання на відповідний стандарт ЕТSI, відповідно до угоди між ЕТSI і CENELEC.
Цей стандарт не визначає основних вимог щодо безпеки, наприклад типів захисту проти електричних сплесків, надійність функціювання, опір і міцність ізоляції та відповідне випробовування цієї ізоляції.
Цей стандарт не охоплює вимог до випромінювання щодо електромагнітної сумісності. Ці вимоги наведені в інших відповідних стандартах.

Скачать ДСТУ ЕN 50130-4:2006

Попередній запис
ДСТУ ЕN 13611:2005
Наступний запис
ДСТУ ЕN 50132-7:2005