ДСТУ EN 60584-1:2016 (EN 60584-1:2013, IDТ) Перетворювачі термоелектричні. Частина 1. Технічні характеристики та допустимі відхили електрорушійної сили(ЕРС)

Цей стандарт установлює стандартні функції та допуски для термоелектричних перетворювачів (термопар), позначених символом (типи R, S, В, J, Т, Е, К, N, С і А). Температуру виражено в градусах Цельсія, що відповідає Міжнародній температурній шкалі 1990, MTLU-90 (символ f90); ЕРС (символ Е) виражено в мікровольтах.

Стандартні функції є поліномами, які виражають ЕРС Е, в мкВ, як функцію температури f90, в °С, перетворювачів термоелектричних з вільними кінцями за температури 0 °С. Табличні значення ЕРС з інтервалом через 1 °С наведено в додатку А.

Для зручності обчислення температур обернені функції подано в додатку В, які виражають температуру як функцію ЕРС у межах установленої точності.

Цей стандарт установлює допуски для перетворювачів термоелектричних (термопар), виготовлених відповідно до цього стандарту. Значення допусків поширюються на перетворювачі термоелектричні, які поставляють споживачу, та виготовлені з дроту діаметром від 0,13 мм до 3,2 мм і не допускають зміщення градуювання протягом часу експлуатації.

У додатку С надано рекомендації щодо вибору перетворювачів термоелектричних залежно від температурного діапазону та умов навколишнього середовища.

Ключові слова документу: допуски, залежність електрорушійної сили від температури, перетворювачі термоелектричні, стандартні функції, термопари, типи перетворювачів термоелектричних.

ДСТУ EN 60584-1:2016
ДСТУ EN 60584-1:2016

Додаткові матеріали:

ДСТУ EN 60584-3:2016 Перетворювачі термоелектричні. Частина 3. Подовжувальні та компенсаційні проводи Допуски та система ідентифікації

ДСТУ EN 60584-1:2016 (EN 60584-1:2013, IDТ) Перетворювачі термоелектричні. Частина 1. Технічні характеристики та допустимі відхили електрорушійної сили(ЕРС)

Цей стандарт установлює стандартні функції та допуски для термоелектричних перетворювачів (термопар), позначених символом (типи R, S, В, J, Т, Е, К, N, С і А). Температуру виражено в градусах Цельсія, що відповідає Міжнародній температурній шкалі 1990, MTLU-90 (символ f90); ЕРС (символ Е) виражено в мікровольтах.

Стандартні функції є поліномами, які виражають ЕРС Е, в мкВ, як функцію температури f90, в °С, перетворювачів термоелектричних з вільними кінцями за температури 0 °С. Табличні значення ЕРС з інтервалом через 1 °С наведено в додатку А.

Для зручності обчислення температур обернені функції подано в додатку В, які виражають температуру як функцію ЕРС у межах установленої точності.

Цей стандарт установлює допуски для перетворювачів термоелектричних (термопар), виготовлених відповідно до цього стандарту. Значення допусків поширюються на перетворювачі термоелектричні, які поставляють споживачу, та виготовлені з дроту діаметром від 0,13 мм до 3,2 мм і не допускають зміщення градуювання протягом часу експлуатації.

У додатку С надано рекомендації щодо вибору перетворювачів термоелектричних залежно від температурного діапазону та умов навколишнього середовища.

Ключові слова документу: допуски, залежність електрорушійної сили від температури, перетворювачі термоелектричні, стандартні функції, термопари, типи перетворювачів термоелектричних.

ДСТУ EN 60584-1:2016
ДСТУ EN 60584-1:2016

Додаткові матеріали:

ДСТУ EN 60584-3:2016 Перетворювачі термоелектричні. Частина 3. Подовжувальні та компенсаційні проводи Допуски та система ідентифікації

Попередній запис
ДСТУ 8726:2017
Наступний запис
ДСТУ EN 60584-3:2016