ДСТУ ЕN 953:2003 (ЕN 953:1997, IDТ)  Національний стандарт України. Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож


ДСТУ ЕN 953:2003 (ЕN 953:1997, IDТ) Национальный стандарт Украины. Безопасность машин. Ограждения. Общие требования к проектированию и конструированию неподвижных и подвижньх ограждений

Цей стандарт визначає загальні вимоги до проектування і конструювання огорож, передбачених, у першу чергу, для захисту людей від механічних небезпек.

Стандарт, у першу чергу, поширюється на машини, виготовлені після терміну видання цього стандарту.

Передбачається застосовування захисних огорож для мінімізації наслідків, спричинених немеханічною небезпекою.

Вимоги діють під час використовування нерухомих і рухомих захисних огорож. Стандарт не розглядає тих частин захисних огорож, що діють на пристрої блокування. Ці частини розглянуто в ЕN 1088.

Цей стандарт не вміщує вимог щодо спеціальних систем захисту, що відносяться спеціально до рухомості і спроможності підіймати вантажі, такі як захисні конструкції від перекидання (RОРS) або падаючих предметів (FОРS).

Скачать ДСТУ ЕN 953:2003

ДСТУ ЕN 953:2003 (ЕN 953:1997, IDТ)  Національний стандарт України. Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування і конструювання нерухомих та рухомих огорож


ДСТУ ЕN 953:2003 (ЕN 953:1997, IDТ) Национальный стандарт Украины. Безопасность машин. Ограждения. Общие требования к проектированию и конструированию неподвижных и подвижньх ограждений

Цей стандарт визначає загальні вимоги до проектування і конструювання огорож, передбачених, у першу чергу, для захисту людей від механічних небезпек.

Стандарт, у першу чергу, поширюється на машини, виготовлені після терміну видання цього стандарту.

Передбачається застосовування захисних огорож для мінімізації наслідків, спричинених немеханічною небезпекою.

Вимоги діють під час використовування нерухомих і рухомих захисних огорож. Стандарт не розглядає тих частин захисних огорож, що діють на пристрої блокування. Ці частини розглянуто в ЕN 1088.

Цей стандарт не вміщує вимог щодо спеціальних систем захисту, що відносяться спеціально до рухомості і спроможності підіймати вантажі, такі як захисні конструкції від перекидання (RОРS) або падаючих предметів (FОРS).

Скачать ДСТУ ЕN 953:2003

Попередній запис
ДСТУ ЕN 622-3:2006
Наступний запис
ДСТУ ЕN 1915-2:2013