ДСТУ-Н СЕN/ТS 54-14:2009 (СЕN/TS 54-14:2004, IDТ) Національний стандарт України. Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування


ДСТУ-Н СЕN/ТS 54-14:2009 Системы пожарной сигнализации и оповещения. Часть 14. Правила построения, проектирования, монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатирования и технического обслуживания

Цей стандарт містить настанови щодо використовування автоматичних систем пожежної сигналізації та системи оповіщування про пожежу всередині будівель та зовні. Цей стандарт охоплює планування, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічне обслуговування таких систем.

Настанови щодо систем пожежної сигналізації та оповіщування опубліковані багатьма різними організаціями в Європі. Мета цього документа — зібрати разом усі ці різні нормативні документи для того, щоб забезпечити низку комплектів настанов, які зможуть дати обґрунтовані Технічні Вимоги щодо планування, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування для систем пожежної сигналізації та оповіщування для всієї Європи.

Не передбачалося, щоб ці настанови не враховували чинних нормативних документів. Вбачається, значний (та який ще не визначено) період ці настанови будуть співіснувати з іншими нормативними документами. Але припускається, що наявність всієї низки настанов сприятиме поступовій гармонізації застосування настанов і стандартів щодо системи пожежної сигналізації і оповіщування для всієї Європи.

Рекомендації в цих настановах не є самі по собі обов’язковими і не мають силу закону. Однак, вони можуть бути обов’язкові, якщо це буде визначено іншим нормативним документом, який є обов’язковим до виконання. Наприклад, орган виконавчої влади згідно з місцевим або національним законодавством може вимагати відповідності цим настановам, або якщо в правочині між замовником та виконавцем може бути зазначена необхідність цієї відповідності (що може спричинити їх обов’язковість за такою системою відповідно до Закону про виконання договірних вимог). Детальні способи згідно з якими ці рекомендації цих настанов стають обов’язковими не вказані в цьому документі й це є справа організації самих виконавчих структур.

Основні правила, на яких базуються настанови, викладено в основному розділі цього стандарту. Детальні рекомендації, згідно з якими вимоги цих настанов можуть бути виконано, викладені в додатках.

Скачать ДСТУ-Н СЕN/ТS 54-14:2009


Дополнительные материалы:

ДСТУ ЕN 54-1:2003

ДСТУ ЕN 54-2:2003

ДСТУ ЕN 54-3:2003

ДСТУ ЕN 54-4:2003

ДСТУ ЕN 54-5:2003

ДСТУ ЕN 54-24:2012

ДСТУ ЕN 54-25:2010

ДСТУ-Н СЕN/ТS 54-14:2009 (СЕN/TS 54-14:2004, IDТ) Національний стандарт України. Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14. Настанови щодо побудови, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування і технічного обслуговування


ДСТУ-Н СЕN/ТS 54-14:2009 Системы пожарной сигнализации и оповещения. Часть 14. Правила построения, проектирования, монтажа, ввода в эксплуатацию, эксплуатирования и технического обслуживания

Цей стандарт містить настанови щодо використовування автоматичних систем пожежної сигналізації та системи оповіщування про пожежу всередині будівель та зовні. Цей стандарт охоплює планування, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічне обслуговування таких систем.

Настанови щодо систем пожежної сигналізації та оповіщування опубліковані багатьма різними організаціями в Європі. Мета цього документа — зібрати разом усі ці різні нормативні документи для того, щоб забезпечити низку комплектів настанов, які зможуть дати обґрунтовані Технічні Вимоги щодо планування, проектування, монтування, введення в експлуатацію, експлуатування та технічного обслуговування для систем пожежної сигналізації та оповіщування для всієї Європи.

Не передбачалося, щоб ці настанови не враховували чинних нормативних документів. Вбачається, значний (та який ще не визначено) період ці настанови будуть співіснувати з іншими нормативними документами. Але припускається, що наявність всієї низки настанов сприятиме поступовій гармонізації застосування настанов і стандартів щодо системи пожежної сигналізації і оповіщування для всієї Європи.

Рекомендації в цих настановах не є самі по собі обов’язковими і не мають силу закону. Однак, вони можуть бути обов’язкові, якщо це буде визначено іншим нормативним документом, який є обов’язковим до виконання. Наприклад, орган виконавчої влади згідно з місцевим або національним законодавством може вимагати відповідності цим настановам, або якщо в правочині між замовником та виконавцем може бути зазначена необхідність цієї відповідності (що може спричинити їх обов’язковість за такою системою відповідно до Закону про виконання договірних вимог). Детальні способи згідно з якими ці рекомендації цих настанов стають обов’язковими не вказані в цьому документі й це є справа організації самих виконавчих структур.

Основні правила, на яких базуються настанови, викладено в основному розділі цього стандарту. Детальні рекомендації, згідно з якими вимоги цих настанов можуть бути виконано, викладені в додатках.

Скачать ДСТУ-Н СЕN/ТS 54-14:2009


Дополнительные материалы:

ДСТУ ЕN 54-1:2003

ДСТУ ЕN 54-2:2003

ДСТУ ЕN 54-3:2003

ДСТУ ЕN 54-4:2003

ДСТУ ЕN 54-5:2003

ДСТУ ЕN 54-24:2012

ДСТУ ЕN 54-25:2010

Попередній запис
ДСТУ 33.112:2008
Наступний запис
ДСТУ 2391:2010