ДСТУ ОІМL D 3:2008 (ОІМL D 3:1979, IDТ) Національний стандарт України. Метрологія. Відповідність засобів вимірювальної техніки законодавчим вимогам

ДСТУ ОІМL D 3:2008 (ОІМL D 3:1979, IDТ) Национальный стандарт Украины. Метрология. Соответствие средств измерительной техники законодательным требованиям

Цей стандарт є тотожний переклад ОІМL D 3:1979 Lеgal qualification оf measuring instruments (Відповідність засобів вимірювальної техніки законодавчим вимогам).

У цьому стандарті наведено інформацію про офіційні заходи, які можуть бути здійснені державою для надання статусу «узаконений» засобам вимірювальної техніки. Розглянуто всі можливі методи, які треба застосовувати як ефективний метод під час таких офіційних заходів.

Запропоновано багато варіантів для можливості вибору рішення, що має бути затвердженим або рекомендованим, відповідно до різних видів приладів, що стосується методів повірки, застосування й технічного обслуговування таких приладів, їх надійності, організаційної практики тощо.

Розглянуті заходи стосуються:

а — надання статусу «узаконений»:

затвердження типу; первинна повірка;

калібрування;

Ь — підтримання цього статусу: періодична повірка; нагляд.

У документі також розглянуто:

с— відкликання статусу «узаконений»;

d — перезатвердження статусу «узаконений».

Ці принципи можна застосовувати з урахуванням спеціальних методів, придатних для різних приладів.

Цей стандарт містить додаток, присвячений границям максимально допустимих похибок. Надана важлива інформація, що стосується цього питання, має бути охоплена рекомендацією або спеціальним міжнародним документом.

ДСТУ ОІМL D 3:2008 (ОІМL D 3:1979, IDТ) Національний стандарт України. Метрологія. Відповідність засобів вимірювальної техніки законодавчим вимогам

ДСТУ ОІМL D 3:2008 (ОІМL D 3:1979, IDТ) Национальный стандарт Украины. Метрология. Соответствие средств измерительной техники законодательным требованиям

Цей стандарт є тотожний переклад ОІМL D 3:1979 Lеgal qualification оf measuring instruments (Відповідність засобів вимірювальної техніки законодавчим вимогам).

У цьому стандарті наведено інформацію про офіційні заходи, які можуть бути здійснені державою для надання статусу «узаконений» засобам вимірювальної техніки. Розглянуто всі можливі методи, які треба застосовувати як ефективний метод під час таких офіційних заходів.

Запропоновано багато варіантів для можливості вибору рішення, що має бути затвердженим або рекомендованим, відповідно до різних видів приладів, що стосується методів повірки, застосування й технічного обслуговування таких приладів, їх надійності, організаційної практики тощо.

Розглянуті заходи стосуються:

а — надання статусу «узаконений»:

затвердження типу; первинна повірка;

калібрування;

Ь — підтримання цього статусу: періодична повірка; нагляд.

У документі також розглянуто:

с— відкликання статусу «узаконений»;

d — перезатвердження статусу «узаконений».

Ці принципи можна застосовувати з урахуванням спеціальних методів, придатних для різних приладів.

Цей стандарт містить додаток, присвячений границям максимально допустимих похибок. Надана важлива інформація, що стосується цього питання, має бути охоплена рекомендацією або спеціальним міжнародним документом.

Попередній запис
ДСТУ 3748-98
Наступний запис
ДСТУ ОІМL D 8:2008