ДСТУ EN 1861:2005

ДСТУ EN 1861:2005 (ЕN 1861:1998, IDТ) Національний стандарт України. Холодильні установки та теплові насоси. Структурні схеми систем, схеми трубопроводів та функціональні схеми. Кресленики та познаки


ДСТУ EN 1861:2005 (ЕN 1861:1998, IDТ) Холодильные установки и тепловые насосы.  Структурные схемы систем, схемы трубопроводов и функциональные схемы. Чертежи и обозначения

Цей стандарт установлює познаки та правила зображання структурних схем систем, трубопровідних і функційних схем, що їх застосовують для холодильних установок, зокрема теплових насосів. Ці схеми дають уявлення про конфігурацію та функціювання холодильних установок, і вони утворюють частину комплекту технічної документації, необхідної для проектування, конструювання, установлення, запускання, експлуатації, обслуговування та списування холодильних установок.

Цей стандарт не застосовують до холодильних установок, де тепло отримують за допомогою електричного струму, наприклад використовуючи ефект Пельтьє.

Скачать ДСТУ EN 1861:2005

Scroll to Top