ДСТУ EN 45011-2001 (ЕN 45011:1998, IDТ) Державний стандарт України. Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції.


ДСТУ EN 45011-2001 Общие требования к органам, управляющим системами сертификации

Цей стандарт установлює загальні вимоги, яким повинна відповідати третя сторона, що керує системою сертифікації продукції, для визнання її компетентною і гідною довіри.

У цьому стандарті термін «орган сертифікації» поширюється на будь-який орган, що керує системою сертифікації продукції.

Термін  «продукція» використовують в самому широкому розумінні і він охоплює процеси і послуги, а під терміном «стандарт» розуміють і інші нормативні документи, такі як технічні умови або технічні регламенти.

Система сертифікації, яку використовує орган сертифікації, може охоплювати один чи декілька з наведених нижче елементів, пов’язаних з нагляданням за виробництвом або з оцінюванням та нагляданням за системою якості постачальника, або з обома одночасно, як описано у ISO/IEC Guide 53:

а) типові випробовування чи досліджування;

b) випробовування або контролювання зразків, взятих з торгівлі або зі складу постачальника, або там і там одночасно;

c)    випробовування або контролювання кожного виробу чи окремо відібраного виробу, як нового так і такого, що була у вжитку;

d)    випробовування або контролювання партії;

e)    оцінювання проекту.

Скачать ДСТУ EN 45011-2001

ДСТУ EN 45011-2001 (ЕN 45011:1998, IDТ) Державний стандарт України. Загальні вимоги до органів, які керують системами сертифікації продукції.


ДСТУ EN 45011-2001 Общие требования к органам, управляющим системами сертификации

Цей стандарт установлює загальні вимоги, яким повинна відповідати третя сторона, що керує системою сертифікації продукції, для визнання її компетентною і гідною довіри.

У цьому стандарті термін «орган сертифікації» поширюється на будь-який орган, що керує системою сертифікації продукції.

Термін  «продукція» використовують в самому широкому розумінні і він охоплює процеси і послуги, а під терміном «стандарт» розуміють і інші нормативні документи, такі як технічні умови або технічні регламенти.

Система сертифікації, яку використовує орган сертифікації, може охоплювати один чи декілька з наведених нижче елементів, пов’язаних з нагляданням за виробництвом або з оцінюванням та нагляданням за системою якості постачальника, або з обома одночасно, як описано у ISO/IEC Guide 53:

а) типові випробовування чи досліджування;

b) випробовування або контролювання зразків, взятих з торгівлі або зі складу постачальника, або там і там одночасно;

c)    випробовування або контролювання кожного виробу чи окремо відібраного виробу, як нового так і такого, що була у вжитку;

d)    випробовування або контролювання партії;

e)    оцінювання проекту.

Скачать ДСТУ EN 45011-2001

Попередній запис
ДСТУ EN 28662-1-2001
Наступний запис
ДСТУ EN 50086-2-1:2002