ДСТУ ISO 10006:2005 (ISO 10006:2003, IDТ) Національний стандарт України. Системи управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах


ДСТУ ISO 10006:2005 (ISO 10006:2003, IDТ) Национальный стандарт Украины. Системы управления качеством. Руководство по управлению качеством в проектах

Цей стандарт містить настанови щодо управління якістю в проектах У ньому стисло викладено принципи та практику управління якістю запровадження яких, унаслідок їх впливу, є важливим для досягнення цілей у сфері якості в проектах Він доповнює настанови, подані в ISO 9004

Ці настанови призначено для широкого кола користувачів Вони застосовні до проектів, які можуть набувати різних форм, — від малих до дуже великих, від простих до складних, від  індивідуальних проектів до проектів які становлять частину програми, чи пакета проектів їх може використовувати персонал, який має досвід у керуванні проектами і який забезпечує застосування організацією практики, наведеної в стандартах ISO сери 9000, а також ті, хто має досвід в управлінні якістю і хто повинен взаємодіяти з організаціями-виконавцями проектів, застосовуючи свої знання та досвід до конкретного проекту Зрозуміло, що певні групи користувачів уважатимуть для себе наведений у настановах матеріал надто деталізованим, проте, для інших читачів така докладність може бути вкрай необхідною

Визнано, що є два аспекти застосування управління якістю в проектах аспект стосовно процесів проекту, і аспект стосовно продукції проекту. Ігнорування будь-якого з цих двох аспектів може мати значні наслідки щодо продукції проекту, для замовника проекту та інших зацікавлених сторін, а також для організації-виконавця проекту. Ці аспекти також зосереджують увагу на тому, що відповідальність за досягнення цілей у сфері якості покладають саме на найвище керівництво, вимагаючи щоб зобов’язання стосовно досягнення цілей у сфері якості було доведено до всіх рівнів в організаціях залучених до виконання проекту Але за кожним рівнем треба залишити відповідальність за свої конкретні процеси та продукцію

Забезпечення й підтримування якості процесів і продукції в проекті вимагає систематичного підходу Цей підхід має бути націлено на забезпечення розуміння та задоволення встановлених і припущених потреб замовника, розуміння та оцінювання потреб інших зацікавлених сторін а також на забезпечення належного врахування політики у сфері якості організації-ініціатора проекту для запровадження в керуванні проектом

Цей стандарт містить настанови щодо застосування управління якістю в проектах. Він застосовний до проектів різної складності, малих чи великих, короткострокових чи довгострокових, призначених для різних середовищ, незалежно від виду продукції чи залучених процесів. Проте ці настанови можуть потребувати певного адаптування з тим, щоб бути прийнятними для конкретного проекту

Цей стандарт не є настановою щодо власне «керування проектом». У цьому стандарті викладено настанови щодо якості, забезпечуваної в процесах керування проектом. Настанови щодо якості, забезпечуваної в процесах окремого проекту, пов’язаних із продукцією, і щодо «процесного підходу» наведено в ISO 9004

Скачать ДСТУ ISO 10006:2005

ДСТУ ISO 10006:2005 (ISO 10006:2003, IDТ) Національний стандарт України. Системи управління якістю. Настанови щодо управління якістю в проектах


ДСТУ ISO 10006:2005 (ISO 10006:2003, IDТ) Национальный стандарт Украины. Системы управления качеством. Руководство по управлению качеством в проектах

Цей стандарт містить настанови щодо управління якістю в проектах У ньому стисло викладено принципи та практику управління якістю запровадження яких, унаслідок їх впливу, є важливим для досягнення цілей у сфері якості в проектах Він доповнює настанови, подані в ISO 9004

Ці настанови призначено для широкого кола користувачів Вони застосовні до проектів, які можуть набувати різних форм, — від малих до дуже великих, від простих до складних, від  індивідуальних проектів до проектів які становлять частину програми, чи пакета проектів їх може використовувати персонал, який має досвід у керуванні проектами і який забезпечує застосування організацією практики, наведеної в стандартах ISO сери 9000, а також ті, хто має досвід в управлінні якістю і хто повинен взаємодіяти з організаціями-виконавцями проектів, застосовуючи свої знання та досвід до конкретного проекту Зрозуміло, що певні групи користувачів уважатимуть для себе наведений у настановах матеріал надто деталізованим, проте, для інших читачів така докладність може бути вкрай необхідною

Визнано, що є два аспекти застосування управління якістю в проектах аспект стосовно процесів проекту, і аспект стосовно продукції проекту. Ігнорування будь-якого з цих двох аспектів може мати значні наслідки щодо продукції проекту, для замовника проекту та інших зацікавлених сторін, а також для організації-виконавця проекту. Ці аспекти також зосереджують увагу на тому, що відповідальність за досягнення цілей у сфері якості покладають саме на найвище керівництво, вимагаючи щоб зобов’язання стосовно досягнення цілей у сфері якості було доведено до всіх рівнів в організаціях залучених до виконання проекту Але за кожним рівнем треба залишити відповідальність за свої конкретні процеси та продукцію

Забезпечення й підтримування якості процесів і продукції в проекті вимагає систематичного підходу Цей підхід має бути націлено на забезпечення розуміння та задоволення встановлених і припущених потреб замовника, розуміння та оцінювання потреб інших зацікавлених сторін а також на забезпечення належного врахування політики у сфері якості організації-ініціатора проекту для запровадження в керуванні проектом

Цей стандарт містить настанови щодо застосування управління якістю в проектах. Він застосовний до проектів різної складності, малих чи великих, короткострокових чи довгострокових, призначених для різних середовищ, незалежно від виду продукції чи залучених процесів. Проте ці настанови можуть потребувати певного адаптування з тим, щоб бути прийнятними для конкретного проекту

Цей стандарт не є настановою щодо власне «керування проектом». У цьому стандарті викладено настанови щодо якості, забезпечуваної в процесах керування проектом. Настанови щодо якості, забезпечуваної в процесах окремого проекту, пов’язаних із продукцією, і щодо «процесного підходу» наведено в ISO 9004

Скачать ДСТУ ISO 10006:2005

Попередній запис
ДСТУ ISO 10005:2007
Наступний запис
ДСТУ ISO 10390:2007