ДСТУ ІSO 10015:2008 (ISO 10015:1999, IDТ) Національний стандарт України. Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу


ДСТУ ІSO 10015:2008 (ISO 10015:1999, IDТ) Национальный стандарт Украины. Управление качеством. Руководство по обучению персонала

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 10015:1999 (Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу).

Принципи управління якістю, на яких ґрунтуються стандарти ISO 9000 (частину якої становлять стандарти ІSO серії 10000), підкреслюють важливість керування людськими ресурсами і потребу в належному навчанні персоналу. У стандартах визнано, що замовники схильні поважати та цінувати зобов’язання організації щодо її людських ресурсів та її здатності демонструвати стратегію, використовувану для підвищування компетентності її персоналу.

Персонал на всіх рівнях організації має бути навчений, щоб виконувати зобов’язання організації щодо постачання продукції потрібної якості у швидко змінюваних умовах ринку, коли вимоги та очікування замовників постійно зростають.

У цьому стандарті подано настанови, щоб допомогти організаціям і їхньому персоналові у розгляданні питань, пов’язаних з навчанням. Його можна застосовувати кожного разу, коли потрібна настанова щодо інтерпретування посилань на «освіту» та «навчання» у межах стандартів  ISO серії 9000 стосовно управління якістю та забезпечення якості. Будь-яке посилання на «навчання» у цьому стандарті охоплює всі види освіти та навчання.

На цілі організації щодо постійного поліпшування, зокрема ефективності роботи її персоналу, може впливати низка внутрішніх і зовнішніх чинників, зокрема зміни у ринкових умовах і технологіях, інновації, а також вимоги замовників та інших зацікавлених сторін. Ці зміни можуть вимагати від організації аналізувати свої потреби щодо компетентності. На рисунку 1 показано, як навчання персоналу може бути вибране як результативний засіб задоволення цих потреб.

Скачать ДСТУ ІSO 10015:2008

ДСТУ ІSO 10015:2008 (ISO 10015:1999, IDТ) Національний стандарт України. Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу


ДСТУ ІSO 10015:2008 (ISO 10015:1999, IDТ) Национальный стандарт Украины. Управление качеством. Руководство по обучению персонала

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 10015:1999 (Управління якістю. Настанови щодо навчання персоналу).

Принципи управління якістю, на яких ґрунтуються стандарти ISO 9000 (частину якої становлять стандарти ІSO серії 10000), підкреслюють важливість керування людськими ресурсами і потребу в належному навчанні персоналу. У стандартах визнано, що замовники схильні поважати та цінувати зобов’язання організації щодо її людських ресурсів та її здатності демонструвати стратегію, використовувану для підвищування компетентності її персоналу.

Персонал на всіх рівнях організації має бути навчений, щоб виконувати зобов’язання організації щодо постачання продукції потрібної якості у швидко змінюваних умовах ринку, коли вимоги та очікування замовників постійно зростають.

У цьому стандарті подано настанови, щоб допомогти організаціям і їхньому персоналові у розгляданні питань, пов’язаних з навчанням. Його можна застосовувати кожного разу, коли потрібна настанова щодо інтерпретування посилань на «освіту» та «навчання» у межах стандартів  ISO серії 9000 стосовно управління якістю та забезпечення якості. Будь-яке посилання на «навчання» у цьому стандарті охоплює всі види освіти та навчання.

На цілі організації щодо постійного поліпшування, зокрема ефективності роботи її персоналу, може впливати низка внутрішніх і зовнішніх чинників, зокрема зміни у ринкових умовах і технологіях, інновації, а також вимоги замовників та інших зацікавлених сторін. Ці зміни можуть вимагати від організації аналізувати свої потреби щодо компетентності. На рисунку 1 показано, як навчання персоналу може бути вибране як результативний засіб задоволення цих потреб.

Скачать ДСТУ ІSO 10015:2008

Попередній запис
ДСТУ ЕN 54-5:2003
Наступний запис
ДСТУ ЕN 444:2005