ДСТУ ISO 11200:2008  (IS0 11200:1995, IDТ) Національний стандарт України. Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Настанови щодо використовування базових стандартів на визначення рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках


ДСТУ ISO 11200:2008 Акустика. Шум, создаваемый машинами и оборудованием. Рекомендации по использованию базовых стандартов по определению уровней звукового давления на рабочем месте и в других характерных точках

Цей стандарт містить стислий огляд базових стандартів з визначання рівнів тиску випромінюваного звуку для в0сіх видів машин та устатковання на робочих місцях та в інших характерних точках, а також настанови щодо вибору стандарту, придатного для певного типу машин та устатковання. Наведені настанови стосуються лише повітряних звуків і можуть бути застосовані для розроблення методик дослідження шуму, а також дослідження шуму за відсутності методик.
Важливо, щоб методики дослідження шуму різних конкретних видів машин та устатковання було розроблено та їх використовували відповідно до вимог цих основних стандартів. Такі стандартизовані методики дослідження шуму мають містити детальні вимоги до умов установлення та роботи машин того типу, до якого належить досліджувана машина, а також вимоги щодо розміщення робочих місць та інших характерних точок відповідно до цих стандартів. Отримані у такий спосіб показники можна також використовувати для визначання та перевіряння рівнів тиску випромінюваного звуку згідно з  ISO 4871.

У будь-якій визначеній точці, що стосується певної машини в даних умовах установлення і роботи, рівні тиску випромінюваного звуку, визначені за методами, наведеними у ISO 11201—ISO 11204, зазвичай будуть нижчими за рівні звукового тиску, виміряні для тієї самої машини у типовому виробничому приміщенні, у якому н експлуатують Це зумовлено реверберацією та впливом шуму інших машин Методику обчислення рівнів звукового тиску поблизу машини, яка працює одна у виробничому приміщенні, наведено у ISO 11690-3 Різниця у визначених величинах є в межах від 1 дБ до 5 дБ, проте в екстремальних ситуаціях вона може бути більшою.

Скачать ДСТУ ISO 11200:2008

ДСТУ ISO 11200:2008  (IS0 11200:1995, IDТ) Національний стандарт України. Акустика. Шум, утворюваний машинами й устаткованням. Настанови щодо використовування базових стандартів на визначення рівнів звукового тиску на робочому місці та в інших характерних точках


ДСТУ ISO 11200:2008 Акустика. Шум, создаваемый машинами и оборудованием. Рекомендации по использованию базовых стандартов по определению уровней звукового давления на рабочем месте и в других характерных точках

Цей стандарт містить стислий огляд базових стандартів з визначання рівнів тиску випромінюваного звуку для в0сіх видів машин та устатковання на робочих місцях та в інших характерних точках, а також настанови щодо вибору стандарту, придатного для певного типу машин та устатковання. Наведені настанови стосуються лише повітряних звуків і можуть бути застосовані для розроблення методик дослідження шуму, а також дослідження шуму за відсутності методик.
Важливо, щоб методики дослідження шуму різних конкретних видів машин та устатковання було розроблено та їх використовували відповідно до вимог цих основних стандартів. Такі стандартизовані методики дослідження шуму мають містити детальні вимоги до умов установлення та роботи машин того типу, до якого належить досліджувана машина, а також вимоги щодо розміщення робочих місць та інших характерних точок відповідно до цих стандартів. Отримані у такий спосіб показники можна також використовувати для визначання та перевіряння рівнів тиску випромінюваного звуку згідно з  ISO 4871.

У будь-якій визначеній точці, що стосується певної машини в даних умовах установлення і роботи, рівні тиску випромінюваного звуку, визначені за методами, наведеними у ISO 11201—ISO 11204, зазвичай будуть нижчими за рівні звукового тиску, виміряні для тієї самої машини у типовому виробничому приміщенні, у якому н експлуатують Це зумовлено реверберацією та впливом шуму інших машин Методику обчислення рівнів звукового тиску поблизу машини, яка працює одна у виробничому приміщенні, наведено у ISO 11690-3 Різниця у визначених величинах є в межах від 1 дБ до 5 дБ, проте в екстремальних ситуаціях вона може бути більшою.

Скачать ДСТУ ISO 11200:2008

Попередній запис
ДСТУ ISO 12651:2007инф
Наступний запис
ДСТУ ISO 11204:2008