ДСТУ ISO 13090-1:2004 (ISO 13090-1:1998, IDТ) Національний стандарт України. Вібрація та удар механічні. Настанова із заходів безпеки під час випробування та експериментів за участю людей. Частина 1. Вплив загальної механічної вібрації та повторюваного удару


ДСТУ ISO 13090-1:2004 (ISO 13090-1:1998, IDТ) Национальный стандарт Украины. Вибрация и удар механические. Руководство по мерам безопасности при проведении испытаний и экспериментов с участием людей. Часть 1. Воздействие общей механической вибрации и повторяющегося удара

Людей можна навмисно піддати механічній вібрації і повторюваному удару під час експериментів для того, щоб визначити їхню реакцію на такі обставини, та під час експериментів чи випробовувань, виконуваних з іншою метою. Загальновідомо, що вплив механічної вібрації та повторюваного удару достатньої величини може спричинити травму чи зашкодити здоров’ю.

У цьому стандарті настанова ґрунтується на аспектах безпечності устатковання чи процесів, специфічних для експериментів, що охоплюють механічну вібрацію і повторюваний удар, і які впливають на безпеку учасників експерименту.

Призначеність цього стандарту для об’єктів або тих, хто спостерігає і проводить експерименти, — зменшити імовірність бути підданими надмірному ризику травмування чи зашкодження здоров’ю внаслідок такого впливу чи травмування, спричиненого несправною чи поганою роботою устатковання, що спричинює механічну вібрацію і повторюваний удар. Відповідно до загальноприйнятої практики для експериментів, до яких залучено людей, експериментатор повинен одержати схвалення від незалежного Комітету з етики чи «Комітету з правил використання людей», якому повідомляють подробиці запланованого експерименту разом з письмовим обґрунтованням.

Цей стандарт подає найкращу на цей час міжнародну погоджену думку, він може бути об’єктом для змінювання, зважаючи на майбутні події в науковому знанні та досвіді.

Цей стандарт подає настанову із заходів безпеки під час проектування устатковання та випробовування й експериментів у лабораторії, де людей як об’єкти піддають механічній вібрації та повторюваному удару.

Цей стандарт стосується випробовування та експериментів, у яких об’єкти піддають загальній механічній вібрації та повторюваному удару, як описано в ISO 2631-1. Локальна вібрація перебуває поза межами сфери дії цього стандарту, але деякі загальні процедури можуть бути застосовані.

Цей стандарт застосовують до експериментів, призначених визначати реакцію об’єктів на вплив механічної вібрації та повторюваного удару. Його також застосовують до експериментів, в яких механічна вібрація і повторюваний удар є частиною середовища, у якому виконано інші дослідження і експерименти чи випробування, спрямовані на порівняння властивостей устатковання пом’якшувати вплив механічної вібрації та повторюваного удару на користувача

Скачать ДСТУ ISO 13090-1:2004

ДСТУ ISO 13090-1:2004 (ISO 13090-1:1998, IDТ) Національний стандарт України. Вібрація та удар механічні. Настанова із заходів безпеки під час випробування та експериментів за участю людей. Частина 1. Вплив загальної механічної вібрації та повторюваного удару


ДСТУ ISO 13090-1:2004 (ISO 13090-1:1998, IDТ) Национальный стандарт Украины. Вибрация и удар механические. Руководство по мерам безопасности при проведении испытаний и экспериментов с участием людей. Часть 1. Воздействие общей механической вибрации и повторяющегося удара

Людей можна навмисно піддати механічній вібрації і повторюваному удару під час експериментів для того, щоб визначити їхню реакцію на такі обставини, та під час експериментів чи випробовувань, виконуваних з іншою метою. Загальновідомо, що вплив механічної вібрації та повторюваного удару достатньої величини може спричинити травму чи зашкодити здоров’ю.

У цьому стандарті настанова ґрунтується на аспектах безпечності устатковання чи процесів, специфічних для експериментів, що охоплюють механічну вібрацію і повторюваний удар, і які впливають на безпеку учасників експерименту.

Призначеність цього стандарту для об’єктів або тих, хто спостерігає і проводить експерименти, — зменшити імовірність бути підданими надмірному ризику травмування чи зашкодження здоров’ю внаслідок такого впливу чи травмування, спричиненого несправною чи поганою роботою устатковання, що спричинює механічну вібрацію і повторюваний удар. Відповідно до загальноприйнятої практики для експериментів, до яких залучено людей, експериментатор повинен одержати схвалення від незалежного Комітету з етики чи «Комітету з правил використання людей», якому повідомляють подробиці запланованого експерименту разом з письмовим обґрунтованням.

Цей стандарт подає найкращу на цей час міжнародну погоджену думку, він може бути об’єктом для змінювання, зважаючи на майбутні події в науковому знанні та досвіді.

Цей стандарт подає настанову із заходів безпеки під час проектування устатковання та випробовування й експериментів у лабораторії, де людей як об’єкти піддають механічній вібрації та повторюваному удару.

Цей стандарт стосується випробовування та експериментів, у яких об’єкти піддають загальній механічній вібрації та повторюваному удару, як описано в ISO 2631-1. Локальна вібрація перебуває поза межами сфери дії цього стандарту, але деякі загальні процедури можуть бути застосовані.

Цей стандарт застосовують до експериментів, призначених визначати реакцію об’єктів на вплив механічної вібрації та повторюваного удару. Його також застосовують до експериментів, в яких механічна вібрація і повторюваний удар є частиною середовища, у якому виконано інші дослідження і експерименти чи випробування, спрямовані на порівняння властивостей устатковання пом’якшувати вплив механічної вібрації та повторюваного удару на користувача

Скачать ДСТУ ISO 13090-1:2004

Попередній запис
ДСТУ ISO 11228-1:2009
Наступний запис
ДСТУ ISO 15613:2005