ДСТУ ISO 14004:2006 (IS0 14004:2004, IDТ) Національний стандарт України. Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення


ДСТУ ISO 14004:2006 Системы экологического управления. Общие руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения

Цей стандарт містить настанови щодо розробляння, запроваджування, підтримування та поліпшування системи екологічного управління, а також забезпечує її узгодження з іншими системами управління.

Хоча систему не призначено для управління охороною праці та професійною безпекою, вона може охопити їх, якщо організація прагне запровадити комплексну систему екологічного управління й управління охороною праці та професійною безпекою

Настанови, викладені в цьому стандарті, застосовні до будь-якої організації, незалежно від її розміру, виду діяльності, місця розташування чи рівня розвитку.
Хоча настанови, подані в цьому стандарті, узгоджено з моделлю системи екологічного управління за ISO 14001, однак вони не призначені для того, щоб інтерпретувати вимоги ISO 14001.

Скачать ДСТУ ISO 14004:2006

ДСТУ ISO 14004:2006 (IS0 14004:2004, IDТ) Національний стандарт України. Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення


ДСТУ ISO 14004:2006 Системы экологического управления. Общие руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения

Цей стандарт містить настанови щодо розробляння, запроваджування, підтримування та поліпшування системи екологічного управління, а також забезпечує її узгодження з іншими системами управління.

Хоча систему не призначено для управління охороною праці та професійною безпекою, вона може охопити їх, якщо організація прагне запровадити комплексну систему екологічного управління й управління охороною праці та професійною безпекою

Настанови, викладені в цьому стандарті, застосовні до будь-якої організації, незалежно від її розміру, виду діяльності, місця розташування чи рівня розвитку.
Хоча настанови, подані в цьому стандарті, узгоджено з моделлю системи екологічного управління за ISO 14001, однак вони не призначені для того, щоб інтерпретувати вимоги ISO 14001.

Скачать ДСТУ ISO 14004:2006

Попередній запис
ДСТУ ISO 14660-2-2002
Наступний запис
ДСТУ ISO 12653-1:2007