ДСТУ ISO 3744:2005 (ISO 3744:1994, IDТ) Національний стандарт України. Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною


ДСТУ ISO 3744:2005 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью

Цей стандарт є одним зі стандартів серії ISO 3740, що установлюють різні методи визначання рівнів звукової потужності, створюваних машинами, обладнанням та їх складальними одиницями. Вибираючи конкретний метод вимірювання з низки методів, установлених у стандартах цієї серії, треба виходити з того, який з них найпридатніший для умов і цілей випробовування шумів. Загальні керівні принципи вибору потрібної методики наведено в ISO 3740. У серії стандартів ISO 3740 наведено лише загальні принципи розміщення і роботи обладнання під час випробовування. Детальніші рекомендації щодо розміщення і умов роботи конкретних видів обладнання під час випробовування викладено у методиках вимірювання шуму, створюваного цим обладнанням, за їх наявності.

Цей стандарт визначає метод вимірювання рівнів звукового тиску на вимірювальній поверхні, що обгинає джерело шуму, і розрахунку рівня звукової потужності шуму, створюваного цим джерелом. Методику розрахунків для вимірювальної поверхні можна використовувати під час вимірювання з будь-яким із трьох ступенів точності; у цьому стандарті цю методику застосовують для розрахунків зі ступенем точності 2.

Застосування цього стандарту передбачає, як зазначено в таблиці 0.1, відповідність конкретному критерію оцінювання. Якщо умови вимірювання не відповідають певному критерію оцінювання, треба вибрати іншу методику з низки викладених у базових стандартах з іншими вимогами до акустичного середовища (таблиця 0.1, стандарти ISO 3740 та ISO 9614).

Методики визначання шуму конкретних груп машин або обладнання повинні базуватись на вимогах одного чи кількох стандартів серії ISO 9614.

Скачать ДСТУ ISO 3744:2005

ДСТУ ISO 3744:2005 (ISO 3744:1994, IDТ) Національний стандарт України. Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною


ДСТУ ISO 3744:2005 Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению Технический метод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью

Цей стандарт є одним зі стандартів серії ISO 3740, що установлюють різні методи визначання рівнів звукової потужності, створюваних машинами, обладнанням та їх складальними одиницями. Вибираючи конкретний метод вимірювання з низки методів, установлених у стандартах цієї серії, треба виходити з того, який з них найпридатніший для умов і цілей випробовування шумів. Загальні керівні принципи вибору потрібної методики наведено в ISO 3740. У серії стандартів ISO 3740 наведено лише загальні принципи розміщення і роботи обладнання під час випробовування. Детальніші рекомендації щодо розміщення і умов роботи конкретних видів обладнання під час випробовування викладено у методиках вимірювання шуму, створюваного цим обладнанням, за їх наявності.

Цей стандарт визначає метод вимірювання рівнів звукового тиску на вимірювальній поверхні, що обгинає джерело шуму, і розрахунку рівня звукової потужності шуму, створюваного цим джерелом. Методику розрахунків для вимірювальної поверхні можна використовувати під час вимірювання з будь-яким із трьох ступенів точності; у цьому стандарті цю методику застосовують для розрахунків зі ступенем точності 2.

Застосування цього стандарту передбачає, як зазначено в таблиці 0.1, відповідність конкретному критерію оцінювання. Якщо умови вимірювання не відповідають певному критерію оцінювання, треба вибрати іншу методику з низки викладених у базових стандартах з іншими вимогами до акустичного середовища (таблиця 0.1, стандарти ISO 3740 та ISO 9614).

Методики визначання шуму конкретних груп машин або обладнання повинні базуватись на вимогах одного чи кількох стандартів серії ISO 9614.

Скачать ДСТУ ISO 3744:2005

Попередній запис
ДСТУ ISO 3696:2003
Наступний запис
ДСТУ ISO 3746:2005