ДСТУ ISO 3747:2008 (ISO 3747:2000, IDТ) Національний стандарт України. Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Порівняльний метод на місці


ДСТУ ISO 3747:2008 Акустика. Определение уровней мощности звука по величине звукового давления. Сравнительный метод измерений на месте

Цей стандарт установлює метод визначання рівнів потужності звуку джерел шуму на місці, головним чином, для нерухомих джерел. Використовують порівняльний метод, всі вимірювання проводять у октавних смугах частот. Похибка вимірювання залежить від умов середовища в момент вимірювання. Її визначають, порівнюючи отримані значення з показником, що характеризує розподілення звуку в просторі. Точність вимірювання може бути такою самою, як і в разі вимірювання технічним або наближеним методом.

Рівень потужності звуку досліджуваного джерела можна обчислити за виміряними значеннями рівнів звукового тиску у визначених точках вимірювання для досліджуваного і еталонного джерел.

Рівень потужності звуку обчислюють, використовуючи калібрувальні показники еталонного джерела, потім визначають різницю між цими показниками і показниками, отриманими для досліджуваного джерела.

Всі обчислення виконують для октавних смуг, за отриманими результатами визначають А-зважені рівні потужності звуку.

Для пересувних джерел можна скористатись методиками інших стандартів серії ISO 3740.

Методика цього стандарту придатна для вимірювання у будь-яких умовах середовища, можливих за межами лабораторії, за умови, що фоновий шум не є значним, а рівень звукового тиску в точці встановлення мікрофона залежить, головним чином, від величини відбиття звуку стінками камери.
Альтернативні методи вимірювання наведено в стандартах ISO 3744 і ISO 9614.

Користуватись методикою цього стандарту найдоцільніше для джерел, що випромінюють широкосмуговий шум.

Її можна також використати для випробовування джерел вузькосмугового шуму або дискретних тонів, але у цьому разі похибка вимірювання буде більшою, ніж передбачено цим стандартом.

Для вимірювання шуму джерел, що випромінюють постійний шум, можна користуватись також методикою стандарту ISO 9614.

Скачать ДСТУ ISO 3747:2008

ДСТУ ISO 3747:2008 (ISO 3747:2000, IDТ) Національний стандарт України. Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Порівняльний метод на місці


ДСТУ ISO 3747:2008 Акустика. Определение уровней мощности звука по величине звукового давления. Сравнительный метод измерений на месте

Цей стандарт установлює метод визначання рівнів потужності звуку джерел шуму на місці, головним чином, для нерухомих джерел. Використовують порівняльний метод, всі вимірювання проводять у октавних смугах частот. Похибка вимірювання залежить від умов середовища в момент вимірювання. Її визначають, порівнюючи отримані значення з показником, що характеризує розподілення звуку в просторі. Точність вимірювання може бути такою самою, як і в разі вимірювання технічним або наближеним методом.

Рівень потужності звуку досліджуваного джерела можна обчислити за виміряними значеннями рівнів звукового тиску у визначених точках вимірювання для досліджуваного і еталонного джерел.

Рівень потужності звуку обчислюють, використовуючи калібрувальні показники еталонного джерела, потім визначають різницю між цими показниками і показниками, отриманими для досліджуваного джерела.

Всі обчислення виконують для октавних смуг, за отриманими результатами визначають А-зважені рівні потужності звуку.

Для пересувних джерел можна скористатись методиками інших стандартів серії ISO 3740.

Методика цього стандарту придатна для вимірювання у будь-яких умовах середовища, можливих за межами лабораторії, за умови, що фоновий шум не є значним, а рівень звукового тиску в точці встановлення мікрофона залежить, головним чином, від величини відбиття звуку стінками камери.
Альтернативні методи вимірювання наведено в стандартах ISO 3744 і ISO 9614.

Користуватись методикою цього стандарту найдоцільніше для джерел, що випромінюють широкосмуговий шум.

Її можна також використати для випробовування джерел вузькосмугового шуму або дискретних тонів, але у цьому разі похибка вимірювання буде більшою, ніж передбачено цим стандартом.

Для вимірювання шуму джерел, що випромінюють постійний шум, можна користуватись також методикою стандарту ISO 9614.

Скачать ДСТУ ISO 3747:2008

Попередній запис
ДСТУ ISO 3746:2005
Наступний запис
ДСТУ ISO 4034:2003