ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDТ) Національний стандарт України. Системи управління якістю. Вимоги


ДСТУ ISO 9001:2009 Системы управления качеством. Требования

Цей стандарт установлює вимоги до системи управління якістю, якщо організація

a) потребує показати свою здатність постійно надавати продукцію, яка задовольняє вимоги замовника та застосовні законодавчі й регламенту вальні вимоги;

b) зорієнтована на підвищення задоволеності замовника через результативне застосовування системи, зокрема процесів її постійного поліпшування та забезпечування відповідності вимогам замовника та застосовним законодавчим і регламентувальним вимогам

У цьому стандарті термін «продукція» поширюють лише на

a) продукцію, призначену для замовника чи таку, яку він вимагає

b) будь-які передбачені результати процесів виготовляння продукції

Законодавчі та регламентувальні вимоги може бути подано як правові вимоги

Усі вимоги цього стандарту — загальні, вони застосовні в усіх організаціях, незалежно від їхнього типу, розміру та продукції, яку вони постачають.
Якщо внаслідок характеру діяльності організації та її продукції неможливо застосувати деяку(-і) вимогу(-и) цього стандарту, можна розглянути питання щодо її (їх) вилучення

Якщо вилучення зроблено, то декларувати відповідність цьому стандарту можна лише тоді, коли ці вилучення стосуються вимог розділу 7 і не впливають негативно на здатність організації чи на її обов’язок постачати продукцію, яка задовольняє вимоги замовника та застосовні законодавчі й регламентувальні вимоги.

Скачать ДСТУ ISO 9001:2009


Дополнительные материалы:

ISO 9001:2008(R)

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ДСТУ ISO 9001:2015

ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, IDТ) Національний стандарт України. Системи управління якістю. Вимоги


ДСТУ ISO 9001:2009 Системы управления качеством. Требования

Цей стандарт установлює вимоги до системи управління якістю, якщо організація

a) потребує показати свою здатність постійно надавати продукцію, яка задовольняє вимоги замовника та застосовні законодавчі й регламенту вальні вимоги;

b) зорієнтована на підвищення задоволеності замовника через результативне застосовування системи, зокрема процесів її постійного поліпшування та забезпечування відповідності вимогам замовника та застосовним законодавчим і регламентувальним вимогам

У цьому стандарті термін «продукція» поширюють лише на

a) продукцію, призначену для замовника чи таку, яку він вимагає

b) будь-які передбачені результати процесів виготовляння продукції

Законодавчі та регламентувальні вимоги може бути подано як правові вимоги

Усі вимоги цього стандарту — загальні, вони застосовні в усіх організаціях, незалежно від їхнього типу, розміру та продукції, яку вони постачають.
Якщо внаслідок характеру діяльності організації та її продукції неможливо застосувати деяку(-і) вимогу(-и) цього стандарту, можна розглянути питання щодо її (їх) вилучення

Якщо вилучення зроблено, то декларувати відповідність цьому стандарту можна лише тоді, коли ці вилучення стосуються вимог розділу 7 і не впливають негативно на здатність організації чи на її обов’язок постачати продукцію, яка задовольняє вимоги замовника та застосовні законодавчі й регламентувальні вимоги.

Скачать ДСТУ ISO 9001:2009


Дополнительные материалы:

ISO 9001:2008(R)

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

ДСТУ ISO 9001:2015

Попередній запис
ГОСТ Р 51725.6-2002
Наступний запис
ГОСТ Р 51725.5-2009