ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 (ISO/IEC 17000:2004, IDТ) Національний стандарт України. Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи


ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 (ISO/IEC 17000:2004, IDТ) Национальный стандарт Украины. Оценка соответствия. Словарь терминов и общин принципы.

Цей стандарт установлює загальні терміни та визначення понять, що стосуються сфери оцінювання відповідності, охоплюючи акредитацію органів оцінювання відповідності, а також використання оцінювання відповідності задля сприяння торгівлі.

Опис функційного підходу до оцінювання відповідності наведено в додатку А, щоб забезпечити взаєморозуміння між користувачами результатів оцінювання відповідності, органами оцінювання відповідності та їхніми органами акредитації в межах як добровільних, так і обов’язкових систем оцінювання відповідності.

Цей стандарт не передбачає подати терміни для усіх понять, що їх можна використовувати під час описування конкретних дій у сфері оцінювання відповідності. Терміни та визначення понять наведено лише в разі, коли певне поняття не буде зрозумілим, зважаючи на загальновживане використання терміна, чи коли наявне стандартизоване визначення терміна є неприйнятним.

У примітках до деяких визначень подано пояснення чи приклади, що допомагає розуміти визначення понять. У деяких випадках примітки можуть розрізнятися на різних мовах з лінгвістичних міркувань, або може бути наведено додаткові примітки.

Терміни та визначення понять наведено систематичним порядком і в абетковому покажчику. Термін у визначенні чи в примітці, який уведено в іншу терміностаттю, виділено напівгрубим шрифтом з познакою номера терміностатті в круглих дужках. Такі терміни може бути замінено їх повним визначенням.

Скачать ДСТУ ISO/IEC 17000:2007

ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 (ISO/IEC 17000:2004, IDТ) Національний стандарт України. Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи


ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 (ISO/IEC 17000:2004, IDТ) Национальный стандарт Украины. Оценка соответствия. Словарь терминов и общин принципы.

Цей стандарт установлює загальні терміни та визначення понять, що стосуються сфери оцінювання відповідності, охоплюючи акредитацію органів оцінювання відповідності, а також використання оцінювання відповідності задля сприяння торгівлі.

Опис функційного підходу до оцінювання відповідності наведено в додатку А, щоб забезпечити взаєморозуміння між користувачами результатів оцінювання відповідності, органами оцінювання відповідності та їхніми органами акредитації в межах як добровільних, так і обов’язкових систем оцінювання відповідності.

Цей стандарт не передбачає подати терміни для усіх понять, що їх можна використовувати під час описування конкретних дій у сфері оцінювання відповідності. Терміни та визначення понять наведено лише в разі, коли певне поняття не буде зрозумілим, зважаючи на загальновживане використання терміна, чи коли наявне стандартизоване визначення терміна є неприйнятним.

У примітках до деяких визначень подано пояснення чи приклади, що допомагає розуміти визначення понять. У деяких випадках примітки можуть розрізнятися на різних мовах з лінгвістичних міркувань, або може бути наведено додаткові примітки.

Терміни та визначення понять наведено систематичним порядком і в абетковому покажчику. Термін у визначенні чи в примітці, який уведено в іншу терміностаттю, виділено напівгрубим шрифтом з познакою номера терміностатті в круглих дужках. Такі терміни може бути замінено їх повним визначенням.

Скачать ДСТУ ISO/IEC 17000:2007

Попередній запис
ДСТУ ISO 17637:2003
Наступний запис
ДСТУ ISO/IEC TR 13335-4:2005