ДСТУ ISO/ІЕС Guide 60:2007 (ISO/ІЕС Guide 60:2004, IDT) Національний стандарт України. Оцінювання відповідності. Кодекс усталеної практики.


ДСТУ ISO/ІЕС Guide 60:2007 (ISO/ІЕС Guide 60:2004, IDT) Национальный стандарт Украины. Оценка соответствия. Кодекс установившейся практики

Оцінювання відповідності охоплює діяльність, яка доводить, що продукція, процеси, системи, персонал або органи відповідають установленим вимогам. Оцінювання відповідності — це діяльність, яка забезпечує різні види підтвердження того, що продукція, процеси, системи, персонал або органи виконують вимоги міжнародних, регіональних або національних стандартів, настанов та інших нормативних документів.
Швидкий технологічний розвиток, інтеграція економічних і промислових систем, а також підвищені рівні міжнародної торгівлі надали особливого значення потребі в уніфікації процедур і систем оцінювання відповідності. Згармонізовані міжнародні стандарти є все більш поширеними як один з ефективних засобів поліпшення конкуренції та усунення технічних перешкод у торгівлі. Проте використання згармонізованих міжнародних практик менш розвинено у сфері оцінювання відповідності, де продовжують існувати різні методи й підходи. Це спричинює додаткові витрати для виробників, експортерів і споживачів, а також ускладнює роботу регулятивних органів і промисловості в усіх країнах, охоплюючи країни, що розвиваються.
Розвиток систем і схем оцінювання відповідності міжнародного, регіонального та приватного секторів також заслуговує на увагу. Ці системи продовжують розширюватися, покладаючись на довіру користувачів послуг щодо оцінювання відповідності (зокрема промисловість, регулятивні органи та споживачі) і сприяючи міжнародному прийняттю за допомогою багатьох методів. Крім того, у багатьох сферах виробництва продовжує збільшуватися використання декларацій про відповідність (ДВ).
Відмінність процедур та вимог щодо оцінювання відповідності, а також невизнання результатів оцінювання відповідності можуть обмежувати обмін товарами та послугами. Необхідно докладати зусиль для забезпечення того, щоб усі системи й процедури оцінювання відповідності, залучаючи всі сторони, були недискримінаційними, прозорими і не чинили надмірних перешкод у торгівлі. Члени співтовариства з оцінювання відповідності сприяють участі в розробленні міжнародних стандартів і настанов, використовують їх як основу для відповідних процесів і систем оцінювання відповідності, беруть участь в інформаційному обміні та сприянні довіри для покращення обізнаності та прийняття інших систем і підходів.
Цей стандарт подає зразок, що його можуть використовувати органи оцінювання відповідності, органи акредитації та інші зацікавлені сторони, як урядові, так і неурядові, на міжнародному, регіональному, національному та субнаціональному рівнях. Цей стандарт призначено для використання його разом з міжнародними стандартами та настановами 150/ІЕС, які стосуються оцінювання відповідності, або під час їх підготовлювання, і можна його використовувати спільно з Угодою про технічні перешкоди в торгівлі (ТВТ) Світової організації торгівлі (СОТ).
Застосування цього стандарту є добровільним, і він призначений сприяти узгодженому оцінюванню відповідності, яке характеризується відкритістю, прозорістю, неупередженістю, конфіденційністю, послідовністю та ефективністю.
Цей стандарт пропонує належні методи для всіх елементів оцінювання відповідності, охоплюючи нормативні документи, органи, системи, схеми та результати.
Його можуть застосовувати особи та органи, які бажають забезпечувати, сприяти чи використовувати етичні та вірогідні послуги з оцінювання відповідності. Він поширюється на співробітників регулятивних органів, торгівельних службовців, калібрувальні лабораторії, випробувальні лабораторії, інспекційні органи, органи сертифікації продукції, органи сертифікації/реєстрації систем управління, органи сертифікації персоналу, органи акредитації, організації, що видають декларації про відповідність, розробників та керівників систем і схем оцінювання відповідності, а також користувачів оцінювання відповідності.
Цей стандарт призначено для сприяння торгівлі на міжнародному, регіональному, національному та субнаціональному рівні.

Скачать ДСТУ ISO/ІЕС Guide 60:2007

ДСТУ ISO/ІЕС Guide 60:2007 (ISO/ІЕС Guide 60:2004, IDT) Національний стандарт України. Оцінювання відповідності. Кодекс усталеної практики.


ДСТУ ISO/ІЕС Guide 60:2007 (ISO/ІЕС Guide 60:2004, IDT) Национальный стандарт Украины. Оценка соответствия. Кодекс установившейся практики

Оцінювання відповідності охоплює діяльність, яка доводить, що продукція, процеси, системи, персонал або органи відповідають установленим вимогам. Оцінювання відповідності — це діяльність, яка забезпечує різні види підтвердження того, що продукція, процеси, системи, персонал або органи виконують вимоги міжнародних, регіональних або національних стандартів, настанов та інших нормативних документів.
Швидкий технологічний розвиток, інтеграція економічних і промислових систем, а також підвищені рівні міжнародної торгівлі надали особливого значення потребі в уніфікації процедур і систем оцінювання відповідності. Згармонізовані міжнародні стандарти є все більш поширеними як один з ефективних засобів поліпшення конкуренції та усунення технічних перешкод у торгівлі. Проте використання згармонізованих міжнародних практик менш розвинено у сфері оцінювання відповідності, де продовжують існувати різні методи й підходи. Це спричинює додаткові витрати для виробників, експортерів і споживачів, а також ускладнює роботу регулятивних органів і промисловості в усіх країнах, охоплюючи країни, що розвиваються.
Розвиток систем і схем оцінювання відповідності міжнародного, регіонального та приватного секторів також заслуговує на увагу. Ці системи продовжують розширюватися, покладаючись на довіру користувачів послуг щодо оцінювання відповідності (зокрема промисловість, регулятивні органи та споживачі) і сприяючи міжнародному прийняттю за допомогою багатьох методів. Крім того, у багатьох сферах виробництва продовжує збільшуватися використання декларацій про відповідність (ДВ).
Відмінність процедур та вимог щодо оцінювання відповідності, а також невизнання результатів оцінювання відповідності можуть обмежувати обмін товарами та послугами. Необхідно докладати зусиль для забезпечення того, щоб усі системи й процедури оцінювання відповідності, залучаючи всі сторони, були недискримінаційними, прозорими і не чинили надмірних перешкод у торгівлі. Члени співтовариства з оцінювання відповідності сприяють участі в розробленні міжнародних стандартів і настанов, використовують їх як основу для відповідних процесів і систем оцінювання відповідності, беруть участь в інформаційному обміні та сприянні довіри для покращення обізнаності та прийняття інших систем і підходів.
Цей стандарт подає зразок, що його можуть використовувати органи оцінювання відповідності, органи акредитації та інші зацікавлені сторони, як урядові, так і неурядові, на міжнародному, регіональному, національному та субнаціональному рівнях. Цей стандарт призначено для використання його разом з міжнародними стандартами та настановами 150/ІЕС, які стосуються оцінювання відповідності, або під час їх підготовлювання, і можна його використовувати спільно з Угодою про технічні перешкоди в торгівлі (ТВТ) Світової організації торгівлі (СОТ).
Застосування цього стандарту є добровільним, і він призначений сприяти узгодженому оцінюванню відповідності, яке характеризується відкритістю, прозорістю, неупередженістю, конфіденційністю, послідовністю та ефективністю.
Цей стандарт пропонує належні методи для всіх елементів оцінювання відповідності, охоплюючи нормативні документи, органи, системи, схеми та результати.
Його можуть застосовувати особи та органи, які бажають забезпечувати, сприяти чи використовувати етичні та вірогідні послуги з оцінювання відповідності. Він поширюється на співробітників регулятивних органів, торгівельних службовців, калібрувальні лабораторії, випробувальні лабораторії, інспекційні органи, органи сертифікації продукції, органи сертифікації/реєстрації систем управління, органи сертифікації персоналу, органи акредитації, організації, що видають декларації про відповідність, розробників та керівників систем і схем оцінювання відповідності, а також користувачів оцінювання відповідності.
Цей стандарт призначено для сприяння торгівлі на міжнародному, регіональному, національному та субнаціональному рівні.

Скачать ДСТУ ISO/ІЕС Guide 60:2007

Попередній запис
ДСТУ ISO/ІЕС Guide 28:2007
Наступний запис
ДСТУ ЕN 12259-1:2008