ДСТУ ISO/TS 14253-2:2006 (ISO/TS 14253-2:1999, IDТ) Національний стандарт України. Вимоги до геометричних розмірів виробів. перевірка вимірюванням робочих зразків та засобів вимірювальної техніки Частина 2. Рекомендації з оцінювання невизначеності вимірів геометричних розмірів виробів, калібрування засобів вимірювальної техніки та контролю виробів


ДСТУ ISO/TS 14253-2:2006 Требования к геометрическим размерам изделий проверка измерением рабочих образцов и средств измерительной техники Часть 2. Рекомендации по оцениванию неопределенности измерения геометрических размеров изделий, калибровки средств измерительной техники и контроля изделий

Цей стандарт установлює рекомендації щодо застосування «Настанови щодо оцінювання невизначеності вимірювання» (далі по тексту — GUM) у промисловості при калібруванні (вимірюванні) еталонів або засобів вимірювальної техніки в галузі геометричних розмірів виробів та вимірюванні характеристик робочих зразків геометричних розмірів виробів. Метою цього стандарту є поширення повної інформації про те, яким способом досягти невизначеності та забезпечити базу для міжнародних звірень результатів вимірювання та їхніх невизначеностей (відносини між споживачем і постачальником).

Цей стандарт застосовують як продовження ISO 14253-1. Цей стандарт та ISO 14253-1 є корисними для всіх технічних функцій компанії для інтерпретації характеристик геометричних розмірів виробів (наприклад, характеристик допустимих відхилів робочих зразків і значень максимально допустимих похибок (МРЕ) для метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки).

Цей стандарт подає методику керування невизначеністю (PUMA), яка фактично повторює методику, основану на GUM, для оцінювання невизначеності вимірювання без зміни основних принципів GUM. Цю методику призначено, в основному, для оцінювання невизначеності вимірювання і визначання тверджень невизначеності для

—    окремих результатів вимірювання;

—    звірення двох або більше результатів вимірювання;

—    звірення результатів вимірювання — одного чи більше робочих зразків чи зразків засобів ви-мірювальної техніки — із наведеними характеристиками (наприклад, максимальні допустимі похибки (МРЕ) для метрологічних характеристик вимірювального приладу чи еталона та допустимі границі характеристики робочого зразка тощо), щоб підтвердити відповідність чи невідповідність вимогам.

Цей ітераційний метод ґрунтується, в основному, на стратегії верхньої границі, тобто переоці-нюванні невизначеності на всіх рівнях, але з повторним контролем, що досягається переоцінюванням. Цільове переоцінювання і не недооцінювання необхідні для запобігання неправильному рішенню, ос-нованому на результатах вимірювання. Повторне переоцінювання треба контролювати, зважаючи на економічні показники.

Цей ітераційний метод є інструментом максимізації доходу та мінімізації вартості робіт у метро-логічній діяльності компанії. Ітераційний метод/методика є економічно саморегульованим(-ою) і є інструментом для зміни/зменшення наявної невизначеності вимірювання для зменшення вартості в метрології (виробництві). Ітераційний метод робить можливим компроміс між ризиком, зусиллям і вартістю в оцінюванні невизначеності та бюджеті.

Скачать ДСТУ ISO/TS 14253-2:2006

ДСТУ ISO/TS 14253-2:2006 (ISO/TS 14253-2:1999, IDТ) Національний стандарт України. Вимоги до геометричних розмірів виробів. перевірка вимірюванням робочих зразків та засобів вимірювальної техніки Частина 2. Рекомендації з оцінювання невизначеності вимірів геометричних розмірів виробів, калібрування засобів вимірювальної техніки та контролю виробів


ДСТУ ISO/TS 14253-2:2006 Требования к геометрическим размерам изделий проверка измерением рабочих образцов и средств измерительной техники Часть 2. Рекомендации по оцениванию неопределенности измерения геометрических размеров изделий, калибровки средств измерительной техники и контроля изделий

Цей стандарт установлює рекомендації щодо застосування «Настанови щодо оцінювання невизначеності вимірювання» (далі по тексту — GUM) у промисловості при калібруванні (вимірюванні) еталонів або засобів вимірювальної техніки в галузі геометричних розмірів виробів та вимірюванні характеристик робочих зразків геометричних розмірів виробів. Метою цього стандарту є поширення повної інформації про те, яким способом досягти невизначеності та забезпечити базу для міжнародних звірень результатів вимірювання та їхніх невизначеностей (відносини між споживачем і постачальником).

Цей стандарт застосовують як продовження ISO 14253-1. Цей стандарт та ISO 14253-1 є корисними для всіх технічних функцій компанії для інтерпретації характеристик геометричних розмірів виробів (наприклад, характеристик допустимих відхилів робочих зразків і значень максимально допустимих похибок (МРЕ) для метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки).

Цей стандарт подає методику керування невизначеністю (PUMA), яка фактично повторює методику, основану на GUM, для оцінювання невизначеності вимірювання без зміни основних принципів GUM. Цю методику призначено, в основному, для оцінювання невизначеності вимірювання і визначання тверджень невизначеності для

—    окремих результатів вимірювання;

—    звірення двох або більше результатів вимірювання;

—    звірення результатів вимірювання — одного чи більше робочих зразків чи зразків засобів ви-мірювальної техніки — із наведеними характеристиками (наприклад, максимальні допустимі похибки (МРЕ) для метрологічних характеристик вимірювального приладу чи еталона та допустимі границі характеристики робочого зразка тощо), щоб підтвердити відповідність чи невідповідність вимогам.

Цей ітераційний метод ґрунтується, в основному, на стратегії верхньої границі, тобто переоці-нюванні невизначеності на всіх рівнях, але з повторним контролем, що досягається переоцінюванням. Цільове переоцінювання і не недооцінювання необхідні для запобігання неправильному рішенню, ос-нованому на результатах вимірювання. Повторне переоцінювання треба контролювати, зважаючи на економічні показники.

Цей ітераційний метод є інструментом максимізації доходу та мінімізації вартості робіт у метро-логічній діяльності компанії. Ітераційний метод/методика є економічно саморегульованим(-ою) і є інструментом для зміни/зменшення наявної невизначеності вимірювання для зменшення вартості в метрології (виробництві). Ітераційний метод робить можливим компроміс між ризиком, зусиллям і вартістю в оцінюванні невизначеності та бюджеті.

Скачать ДСТУ ISO/TS 14253-2:2006

Попередній запис
ДСТУ ISO/TR 13989-1:2005
Наступний запис
ДСТУ ISO 15480:2007