ДСТУ ISO/TS 21749:2013 (ISO/TS 21749:2005,IDТ) Національний стандарт України. Невизначеність вимірювання в метрологічній практиці. Повторні вимірювання та ієрархічні експерименти


ДСТУ ISO/TS 21749:2013 (ISO/TS 21749:2005,IDТ) Національний стандарт України. Невизначеність вимірювання в метрологічній практиці. Повторні вимірювання та ієрархічні експерименти

У цьому стандарті дотримується підхід, прийнятий у Настанові з оцінювання невизначеності вимірювання (GUM), та встановлюється основна структура для визначення та комбінування складових невизначеності. До цієї основної структури додано статистичні дані, отримані за допомогою дисперсійного аналізу (ANOVA) для оцінювання окремих складових, особливо тих, що класифікують як оцінки невизначеності за типом А, тобто на основі використання статистичних методів. Для повноти викладення додано короткий опис оцінювання невизначеності за типом В (нестатистичне оцінювання).

Цей стандарт охоплює експериментальні випадки, в яких складові невизначеності можуть бути оцінені за статистичним аналізом повторних вимірювань, засобами вимірювальної техніки, об’єктами випробування чи контрольними еталонами.

Цей стандарт установлює методи для отримання невизначеностей лише з одно-, дво- та трирівневими ієрархічними експериментами. Складніші експериментальні випадки, де, наприклад, існує взаємодія між складовими від оператора та складовими від ЗВТ або їх сумісний вплив, не розглядають.
Цей стандарт не застосовують до вимірювань, які не можна повторити, наприклад, руйнувальні вимірювання або вимірювання на динамічно мінливих системах (таких як потік рідини, електронні струми або телекомунікаційні системи). Цей стандарт не призначений для сертифікації стандартних зразків (особливо хімічних речовин) і калібрувань, в яких артефакти звіряються за допомогою схеми, відомої як «зважений підхід». Про сертифікацію стандартних зразків йдеться в ISO Guide 35.

У разі використовування результатів міжлабораторних досліджень, відповідні методики надаються в супровідному посібнику ISO/TS 21748. Основна відмінність між ISO/TS 21748 і цим стандартом полягає у тому, що ISO/TS 21748 стосується даних відтворюваності (з неминучими складовими повторюваності), тоді як цей стандарт зосереджується на даних повторюваності та використанні дисперсійного аналізу для їх оброблення.

Цей стандарт можна застосовувати до широкого кола вимірювань, наприклад, вимірювання довжини, кутів, напруги, опору, маси та густини.

Скачать ДСТУ ISO/TS 21749:2013

ДСТУ ISO/TS 21749:2013 (ISO/TS 21749:2005,IDТ) Національний стандарт України. Невизначеність вимірювання в метрологічній практиці. Повторні вимірювання та ієрархічні експерименти


ДСТУ ISO/TS 21749:2013 (ISO/TS 21749:2005,IDТ) Національний стандарт України. Невизначеність вимірювання в метрологічній практиці. Повторні вимірювання та ієрархічні експерименти

У цьому стандарті дотримується підхід, прийнятий у Настанові з оцінювання невизначеності вимірювання (GUM), та встановлюється основна структура для визначення та комбінування складових невизначеності. До цієї основної структури додано статистичні дані, отримані за допомогою дисперсійного аналізу (ANOVA) для оцінювання окремих складових, особливо тих, що класифікують як оцінки невизначеності за типом А, тобто на основі використання статистичних методів. Для повноти викладення додано короткий опис оцінювання невизначеності за типом В (нестатистичне оцінювання).

Цей стандарт охоплює експериментальні випадки, в яких складові невизначеності можуть бути оцінені за статистичним аналізом повторних вимірювань, засобами вимірювальної техніки, об’єктами випробування чи контрольними еталонами.

Цей стандарт установлює методи для отримання невизначеностей лише з одно-, дво- та трирівневими ієрархічними експериментами. Складніші експериментальні випадки, де, наприклад, існує взаємодія між складовими від оператора та складовими від ЗВТ або їх сумісний вплив, не розглядають.
Цей стандарт не застосовують до вимірювань, які не можна повторити, наприклад, руйнувальні вимірювання або вимірювання на динамічно мінливих системах (таких як потік рідини, електронні струми або телекомунікаційні системи). Цей стандарт не призначений для сертифікації стандартних зразків (особливо хімічних речовин) і калібрувань, в яких артефакти звіряються за допомогою схеми, відомої як «зважений підхід». Про сертифікацію стандартних зразків йдеться в ISO Guide 35.

У разі використовування результатів міжлабораторних досліджень, відповідні методики надаються в супровідному посібнику ISO/TS 21748. Основна відмінність між ISO/TS 21748 і цим стандартом полягає у тому, що ISO/TS 21748 стосується даних відтворюваності (з неминучими складовими повторюваності), тоді як цей стандарт зосереджується на даних повторюваності та використанні дисперсійного аналізу для їх оброблення.

Цей стандарт можна застосовувати до широкого кола вимірювань, наприклад, вимірювання довжини, кутів, напруги, опору, маси та густини.

Скачать ДСТУ ISO/TS 21749:2013

Попередній запис
ДСТУ ІЕС/ІSО 31010:2013
Наступний запис
ДСТУ-Н РМГ 63:2013