Документооборот

ГОСТ 3.1102-2011

ГОСТ 3.1102-2011 Стадии разработки и виды документов. Общие положения (більше…)

РМГ 50-2002

РМГ 50-2002 Рекомендации по применению ссылок на стандарты в документации и по указанию обозначений стандартов в маркировке (більше…)

РМГ 45-2003

РМГ 45-2003 Изложение требований в части внешних воздействующих факторов при применении стандартов МЭК и ИСО в нормативных документах по стандартизации…

РМГ 24-97

РМГ 24-97 Рекомендации по разработке стандартов межгосударственными техническими комитетами по стандартизации (більше…)

РМГ 23-97

РМГ 23-97 Выполнение технологических документов на директивные технологические процессы (більше…)

ДСТУ 1.5:2015

ДСТУ 1.5:2015 Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів (більше…)

ДСТУ 3008:2015

ДСТУ 3008:2015 Національний стандарт України. Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання (більше…)

ДСТУ ISO 1101:2009

ДСТУ ISO 1101:2009 (ISO 1101:2004, IDT)  Національний стандарт України. Технічні вимоги до геометрії виробів (GPS). Геометричні допуски. Допуски форми, орієнтації,…

ДСТУ 3008-95

ДСТУ 3008-95 Державний стандарт України. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення (більше…)

ДСТУ ISO 8459-5:2005

ДСТУ ISO 8459-5:2005 (ISO 8459-5:2002, IDТ) Національний стандарт України. Інформація і документація. Довідник бібліографічних елементів даних. Частина 5. Елементи даних…