Документооборот

ГОСТ Р 51725.6-2002

ГОСТ Р 51725.6-2002 Государственный стандарт Российской Федерации. Каталогизация продукции для федеральных государственных нужд. Сети телекоммуникационные и базы данных. Требования информационной…

ДСТУ 3844-99

ДСТУ 3844-99 Державний стандарт України. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок вимоги до побудови (більше…)

ДСТУ 3843-99

ДСТУ 3843-99 Державний стандарт України. Державна уніфікована система документації. Основні положення (більше…)

ДСТУ 5034:2008

ДСТУ 5034:2008 Національний стандарт України. Інформація і документація. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять (більше…)

ДСТУ 3814:2013

ДСТУ 3814:2013 (ІSО 2108:2005, NEQ) Національний стандарт України. Інформація та документація. Видання міжнародна стандартна нумерація книг (більше…)

ДСТУ 3582:2013

ДСТУ 3582:2013 (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ) Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень…

ДСТУ 33.112:2008

ДСТУ 33.112:2008 Національний стандарт України. Страховий фонд документації. Підготування та відправлення на мікрофільмування проектної документації на об’єкти будівництва. Технічні вимоги…

ДСТУ 33.701:2007

ДСТУ 33.701:2007 Національний стандарт України. Страховий фонд документації. Тест-оригінал для контролю якості мікрофільмів. Технічні вимоги (більше…)

ДСТУ 33.002:2007

ДСТУ 33.002:2007 Національний стандарт України. Страховий фонд документації. Терміни та визначення понять (більше…)

ДСТУ 1.2:2003

ДСТУ 1.2:2003 Державний стандарт України. Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів (більше…)