Метрология

ДСТУ ISO 80000-4:2016

ДСТУ ISO 80000-4:2016 (ISO 80000-4:2006, IDT) Величини та одиниці Частина 4. Механіка (більше…)

ДСТУ ISO 80000-3:2016

ДСТУ ISO 80000-3:2016 (ISO 80000-3:2006, IDT) Величини та одиниці Частина 3. Простір та час (більше…)

ДСТУ ISO 80000-1:2016

ДСТУ ISO 80000-1:2016 (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor.1:2011, IDT) Величини та одиниці Частина 1. Загальні положення (більше…)

ДСТУ EN 60584-3:2016

ДСТУ EN 60584-3:2016 (EN 60584-3:2008, IDТ) Перетворювачі термоелектричні. Частина 3. Подовжувальні та компенсаційні проводи Допуски та система ідентифікації (більше…)

ДСТУ EN 60584-1:2016

ДСТУ EN 60584-1:2016 (EN 60584-1:2013, IDТ) Перетворювачі термоелектричні. Частина 1. Технічні характеристики та допустимі відхили електрорушійної сили(ЕРС) (більше…)

ДСТУ 7473:2016

ДСТУ 7473:2016 Метрологія. Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів (більше…)

ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2009

ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2009 (ИСО 5167-4:2003)  Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 4.…

ДСТУ-Н РМГ 53:2014

ДСТУ-Н РМГ 53:2014 (РМГ 53-2002, IDT) Настанова. Метрологія. Стандартні зразки. Оцінювання метрологічних характеристик з використанням еталонів і зразкових засобів вимірювання…

ДСТУ 7473:2013

ДСТУ 7473:2013 Національний стандарт України. Метрологія. Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів (більше…)

ДСТУ-Н РМГ 54:2014

ДСТУ-Н РМГ 54:2014 (РМГ 54-2002, IDТ) Настанова. Метрологія. Характеристики градуювальні засобів вимірювання складу та властивостей речовин і матеріалів. Методика виконання…