Метрология

ДСТУ ISO 10012:2005

ДСТУ ISO 10012:2005 (ISO 10012:2003, IDT) Національний стандарт України. Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (більше…)

ДСТУ 4134-2002

ДСТУ 4134-2002 Національний стандарт України. Метрологія. Канали вимірювальні вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процессами. Вимоги до структури…

ДСТУ 4064-2001

ДСТУ 4064-2001 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної ємності і тангенса кута втрат (більше…)

ДСТУ 4017-2001

ДСТУ 4017-2001 Державний стандарт України. Метрологія. Шкали температурні (більше…)

ДСТУ 4007-2001

ДСТУ 4007-2001 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань надлишкового тиску в діапазоні від мінус 100 кПа…

ДСТУ 3990-2000

ДСТУ 3990-2000 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань звукового тиску в повітряному середовищі (більше…)

ДСТУ 3968-2000

ДСТУ 3968-2000 Державний стандарт України. Метрологія. Тавра повірочні та калібрувальні. Правила виготовлення, застосування і зберігання (більше…)

ДСТУ 3921.1-1999

ДСТУ 3921.1-1999 (ІSО 10012-1:1992) Державний стандарт України. Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки. Частина 1. Система метрологічного забезпечення засобів…

ДСТУ 3871-1999

ДСТУ 3871-1999 Державний стандарт України.  Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вологості зерна та продуктів його переробки (більше…)

ДСТУ 3870-99

ДСТУ 3870-99 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості за шкалами Брінелля і Віккерса (більше…)