ДСТУ 3392-96 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань девіації частоти


ДСТУ 3392-96 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений девиации частоты

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювань девіації частоти і встановлює призначення державного первинного еталону одиниці девіації частоти — Герца (Гц), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталону і порядок передачі розміру одиниці девіації частоти від державного первинного еталояу одиниці девіації частоти за допомогою вторинних еталонів та зразкових засобів вимірювальної техніки робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок та основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3392-96

ДСТУ 3392-96 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань девіації частоти


ДСТУ 3392-96 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений девиации частоты

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювань девіації частоти і встановлює призначення державного первинного еталону одиниці девіації частоти — Герца (Гц), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталону і порядок передачі розміру одиниці девіації частоти від державного первинного еталояу одиниці девіації частоти за допомогою вторинних еталонів та зразкових засобів вимірювальної техніки робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок та основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3392-96

Попередній запис
ДСТУ 3538-97
Наступний запис
ДСТУ 3393-96