ДСТУ 3538-97 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань часу і частоти


ДСТУ 3538-97 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювань часу і частоти та встановлює призначення державного первинного еталона одиниці часу — секунди (с), одиниці частоти — Герца (Гц) та національної шкали координованого часу України, комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталона і порядок передавання розмірів одиниць часу і частоти та національної шкали координованого часу України від державного первинного еталона за допомогою робочих еталонів і зразкових засобів вимірювальної техніки робочим засобам вимірювальної техніки з зазначенням похибок і основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3538-97

ДСТУ 3538-97 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань часу і частоти


ДСТУ 3538-97 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювань часу і частоти та встановлює призначення державного первинного еталона одиниці часу — секунди (с), одиниці частоти — Герца (Гц) та національної шкали координованого часу України, комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталона і порядок передавання розмірів одиниць часу і частоти та національної шкали координованого часу України від державного первинного еталона за допомогою робочих еталонів і зразкових засобів вимірювальної техніки робочим засобам вимірювальної техніки з зазначенням похибок і основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3538-97

Попередній запис
ДСТУ 3537-97
Наступний запис
ДСТУ 3392-96