ДСТУ 3536-97 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об’ємної активності радона-222


ДСТУ 3536-97 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений объемной активности радона-222

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювань об’ємної активності радона-222 у повітрі та встановлює призначення державного спеціального еталона одиниці об’ємної активності радона-222 (беккерель на кубічний метр — Бкм-3), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталона та порядок передавання розміру одиниці об’ємної активності радона-222 у повітрі від державного спеціального еталона за допомогою зразкових засобів вимірювальної техніки робочим засобам вимірювальної техніки з указівкою похибок та основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3536-97

ДСТУ 3536-97 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об’ємної активності радона-222


ДСТУ 3536-97 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений объемной активности радона-222

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювань об’ємної активності радона-222 у повітрі та встановлює призначення державного спеціального еталона одиниці об’ємної активності радона-222 (беккерель на кубічний метр — Бкм-3), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталона та порядок передавання розміру одиниці об’ємної активності радона-222 у повітрі від державного спеціального еталона за допомогою зразкових засобів вимірювальної техніки робочим засобам вимірювальної техніки з указівкою похибок та основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3536-97

Попередній запис
ДСТУ 3497-97
Наступний запис
ДСТУ 3537-97