ДСТУ 3742-98 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Контактні засоби вимірювань температури


ДСТУ 3742-98 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры. Контактные средства измерений температуры

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для контактних засобів вимірювань температури в діапазоні від 13,8 до 2800 К.

Повірочна схема складається з двох частин:

—    частина 1. Контактні засоби вимірювань температури в діапазоні від 13,8 до 303 К;

—    частина 2. Контактні засоби вимірювань температури в діапазоні від 273,16 до 2800 К.

Кожна частина повірочної схеми починається з державного первинного еталона одиниці температури:

частина 1 — державний первинний еталон одиниці температури Кельвіна в діапазоні від 13,80 до 273,16 К,

частина 2 — державний первинний еталон одиниці температури Кельвіна в діапазоні від 273,16 до 1357,77 К.

Обидва еталони призначені для відтворення, зберігання одиниці температури та передавання ЇЇ розміру відповідно до Міжнародної температурної шкали 1990 р. (МТШ-90).

Температурна шкала, що відтворюється державним первинним еталоном у діапазоні від 13,80 до 273,16 К в точці 273,16 К (0,01 °С) безперервно переходить у шкалу, що відтворюється державним первинним еталоном у діапазоні від 273,16 до 1357,77 К.

Стандарт встановлює призначення державних первинних еталонів одиниці температури Кельвіна (К), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які входять до їхнього складу, основні метрологічні характеристики еталонів та порядок передавання розміру одиниці температури від державних первинних еталонів за допомогою вторинних еталонів і робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок та основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3742-98

ДСТУ 3742-98 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Контактні засоби вимірювань температури


ДСТУ 3742-98 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры. Контактные средства измерений температуры

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для контактних засобів вимірювань температури в діапазоні від 13,8 до 2800 К.

Повірочна схема складається з двох частин:

—    частина 1. Контактні засоби вимірювань температури в діапазоні від 13,8 до 303 К;

—    частина 2. Контактні засоби вимірювань температури в діапазоні від 273,16 до 2800 К.

Кожна частина повірочної схеми починається з державного первинного еталона одиниці температури:

частина 1 — державний первинний еталон одиниці температури Кельвіна в діапазоні від 13,80 до 273,16 К,

частина 2 — державний первинний еталон одиниці температури Кельвіна в діапазоні від 273,16 до 1357,77 К.

Обидва еталони призначені для відтворення, зберігання одиниці температури та передавання ЇЇ розміру відповідно до Міжнародної температурної шкали 1990 р. (МТШ-90).

Температурна шкала, що відтворюється державним первинним еталоном у діапазоні від 13,80 до 273,16 К в точці 273,16 К (0,01 °С) безперервно переходить у шкалу, що відтворюється державним первинним еталоном у діапазоні від 273,16 до 1357,77 К.

Стандарт встановлює призначення державних первинних еталонів одиниці температури Кельвіна (К), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які входять до їхнього складу, основні метрологічні характеристики еталонів та порядок передавання розміру одиниці температури від державних первинних еталонів за допомогою вторинних еталонів і робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок та основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3742-98

Попередній запис
ДСТУ 3652-97
Наступний запис
ДСТУ 3743-98