ДСТУ 3743-98 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань активності, питомої активності та об’ємної активності радіонуклідів


ДСТУ 3743-98 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений активности, удельной активности и объемной активности радионуклидов

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювань активності, питомої активності та об’ємної активності радіонуклідів і установлює призначення державного первинного еталона одиниці активності радіонуклідів — беккереля (Бк), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталона та порядок передавання розмірів одиниці активності радіонуклідів від державного первинного еталона за допомогою вторинних та робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок і основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3743-98

ДСТУ 3743-98 Державний стандарт України. Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань активності, питомої активності та об’ємної активності радіонуклідів


ДСТУ 3743-98 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерений активности, удельной активности и объемной активности радионуклидов

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювань активності, питомої активності та об’ємної активності радіонуклідів і установлює призначення державного первинного еталона одиниці активності радіонуклідів — беккереля (Бк), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталона та порядок передавання розмірів одиниці активності радіонуклідів від державного первинного еталона за допомогою вторинних та робочих еталонів робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок і основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3743-98

Попередній запис
ДСТУ 3742-98
Наступний запис
ДСТУ 3863-99