ДСТУ 3808-98 Державний стандарт України. Телебачення. Цифрове оброблення телевізійних сигналів. Терміни та визначення


ДСТУ 3808-98 Телевидение. Цифровая обработка телевизионных сигналов. Термины и определения

Цей стандарт встановлює терміни та визначення понять у галузі телебачення, що стосуються цифрового оброблення телевізійних (ТВ) сигналів.

Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов’язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується сфери діяльності, пов’язаної з розробкою чи експлуатацією апаратури телебачення, а також для робіт зі стандартизації або в разі використання результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп’ютерних систем.

Цей стандарт використовують разом з ДСТУ 3807 Телебачення. Терміни та визначення.

Вимоги цього стандарту обов’язкові для використання у роботі підприємств, установ та організацій, що діють в Україні, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

Скачать ДСТУ 3808-98

ДСТУ 3808-98 Державний стандарт України. Телебачення. Цифрове оброблення телевізійних сигналів. Терміни та визначення


ДСТУ 3808-98 Телевидение. Цифровая обработка телевизионных сигналов. Термины и определения

Цей стандарт встановлює терміни та визначення понять у галузі телебачення, що стосуються цифрового оброблення телевізійних (ТВ) сигналів.

Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов’язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується сфери діяльності, пов’язаної з розробкою чи експлуатацією апаратури телебачення, а також для робіт зі стандартизації або в разі використання результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп’ютерних систем.

Цей стандарт використовують разом з ДСТУ 3807 Телебачення. Терміни та визначення.

Вимоги цього стандарту обов’язкові для використання у роботі підприємств, установ та організацій, що діють в Україні, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

Скачать ДСТУ 3808-98

Попередній запис
ДСТУ 3807-98
Наступний запис
ДСТУ 3815-98