ДСТУ 3807-98 Державний стандарт України. Телебачення. Терміни та визначення


ДСТУ 3807-98 Телевидение. Термины и определения

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі телебачення.

Терміни, регламентовані цим стандартом, с обов’язковими для використання в нормативній документації усіх видів, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується сфери діяльності, пов’язаної з розробкою чи експлуатацією телевізійної (ТВ) апаратури, а також для робіт зі стандартизації або в разі використання результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп’ютерних систем.

Вимоги цього стандарту обов’язкові для використання в роботі підприємств, установ та організацій, що діють в Україні, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

Скачать ДСТУ 3807-98

ДСТУ 3807-98 Державний стандарт України. Телебачення. Терміни та визначення


ДСТУ 3807-98 Телевидение. Термины и определения

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у галузі телебачення.

Терміни, регламентовані цим стандартом, с обов’язковими для використання в нормативній документації усіх видів, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується сфери діяльності, пов’язаної з розробкою чи експлуатацією телевізійної (ТВ) апаратури, а також для робіт зі стандартизації або в разі використання результатів цих робіт, включаючи програмні засоби для комп’ютерних систем.

Вимоги цього стандарту обов’язкові для використання в роботі підприємств, установ та організацій, що діють в Україні, технічних комітетів зі стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств, міністерств (відомств).

Скачать ДСТУ 3807-98

Попередній запис
ДСТУ 3794-98
Наступний запис
ДСТУ 3808-98