ДСТУ 3989-2000

ДСТУ 3989-2000  Державний стандарт України. Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів.

ДСТУ 3989-2000  Метрология. Калибровка средств измерительной техники. Основные положения, организация, порядок проведения и оформления результатов

Область применения стандарта:

Цей стандарт поширюється на засоби вимірювальної техніки. Цей стандарт установлює вимоги до організації, порядку проведення та оформлення результатів калібрування ЗВТ.

Скачать

Scroll to Top