ДСТУ 3834-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електрорушійної сили та постійної напруги

ДСТУ 3834-98 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерения электродвижущей силы и постоянного напряжения

Область применения стандарта:

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювань електрорушійної сили та постійної напруги і встановлює призначення державного первинного еталона одиниці ЕРС та напруги — вольта (В), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталона і порядок передавання розміру одиниці ЕРС та напруги від державного первинного еталона еталону передавання, робочим еталонам та робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок та основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3834-98


Дополнительные материалы:

ДСТУ ISO 3834-1:2008

ДСТУ ISO 3834-2:2008

ДСТУ ISO 3834-3:2008

ДСТУ ISO 3834-4:2008

ДСТУ ISO 3834-5:2008

ДСТУ 3834-98 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електрорушійної сили та постійної напруги

ДСТУ 3834-98 Метрология. Государственная поверочная схема для средств измерения электродвижущей силы и постоянного напряжения

Область применения стандарта:

Цей стандарт поширюється на державну повірочну схему для засобів вимірювань електрорушійної сили та постійної напруги і встановлює призначення державного первинного еталона одиниці ЕРС та напруги — вольта (В), комплекс основних засобів вимірювальної техніки, які входять до його складу, основні метрологічні характеристики еталона і порядок передавання розміру одиниці ЕРС та напруги від державного первинного еталона еталону передавання, робочим еталонам та робочим засобам вимірювальної техніки із зазначенням похибок та основних методів повірки.

Скачать ДСТУ 3834-98


Дополнительные материалы:

ДСТУ ISO 3834-1:2008

ДСТУ ISO 3834-2:2008

ДСТУ ISO 3834-3:2008

ДСТУ ISO 3834-4:2008

ДСТУ ISO 3834-5:2008

Попередній запис
ДСТУ 3712-98
Наступний запис
ДСТУ 3989-2000