ДСТУ 4071:2001 (ISO/IEC 13244:1998, Amd/1:1999, MOD) Національний стандарт України. Інформаційні технології. Архітектура відкритого розподіленого керування та підтримка загальної архітектури брокера з об’єктних запитів (CORBA)


ДСТУ 4071:2001 Информационные технологии. Архитектура открытого распределенного управления и поддержка общей архитектуры брокера объектных запросов (CORBA)

У цьому стандарті розглянуто архітектуру відкритого розподіленого керування (Open Distributed Management Architecture — ODMA). ODMA обумовлює архітектуру для специфікації і розробки як безпосередньо відкритого розподіленого застосування, що здійснює керування системами, так і саме керування відкритими розподіленими застосуваннями. Також ODMA обумовлює архітектурне середовище (framework) для розробляння необхідних стандартів. Керування має розподілену природу, що означає:

—    розподіл активності керування;

—    керування розподіленими застосуваннями;

—    керування ресурсами, які потрібно розподілити.

ODMA узгоджується з ODP-RM, тобто у розподіленому середовищі керування OSI-системами ODMA можна використовувати разом з іншими технологіями, що реалізують ODP-принципи. Цей стандарт є базовим документом серії стандартів і рекомендацій, розроблюваних щодо ODMA. На рисунку 1 зображені залежності між цим стандартом та іншими стандартами. До стандартів, які можна розробляти в рамках ODMA, належать такі:

—    підтримка ODMA. Ґрунтуючись на загальному середовищі ODMA, ці стандарти дають опис специфічних систем, які підтримують ODMA. Наприклад, тотожні керування OSI-системами і CORBA-підтримка ODMA;

—    нотації опису ODMA. Ці складові стандарти формалізують стандартизовані нотації для опису ODP-поглядів на ODMA (наприклад, додаток D). Ці нотації описують в окремих документах ODMA;

—    ODMA-функції. Ці складові стандарти описують функції, необхідні для створювання відкритої системи з розподіленим керуванням. Деякі з функцій, наприклад, функції диспетчера операцій і диспетчера повідомлень, розглянуто у цьому стандарті.

Скачать ДСТУ 4071:2001

ДСТУ 4071:2001 (ISO/IEC 13244:1998, Amd/1:1999, MOD) Національний стандарт України. Інформаційні технології. Архітектура відкритого розподіленого керування та підтримка загальної архітектури брокера з об’єктних запитів (CORBA)


ДСТУ 4071:2001 Информационные технологии. Архитектура открытого распределенного управления и поддержка общей архитектуры брокера объектных запросов (CORBA)

У цьому стандарті розглянуто архітектуру відкритого розподіленого керування (Open Distributed Management Architecture — ODMA). ODMA обумовлює архітектуру для специфікації і розробки як безпосередньо відкритого розподіленого застосування, що здійснює керування системами, так і саме керування відкритими розподіленими застосуваннями. Також ODMA обумовлює архітектурне середовище (framework) для розробляння необхідних стандартів. Керування має розподілену природу, що означає:

—    розподіл активності керування;

—    керування розподіленими застосуваннями;

—    керування ресурсами, які потрібно розподілити.

ODMA узгоджується з ODP-RM, тобто у розподіленому середовищі керування OSI-системами ODMA можна використовувати разом з іншими технологіями, що реалізують ODP-принципи. Цей стандарт є базовим документом серії стандартів і рекомендацій, розроблюваних щодо ODMA. На рисунку 1 зображені залежності між цим стандартом та іншими стандартами. До стандартів, які можна розробляти в рамках ODMA, належать такі:

—    підтримка ODMA. Ґрунтуючись на загальному середовищі ODMA, ці стандарти дають опис специфічних систем, які підтримують ODMA. Наприклад, тотожні керування OSI-системами і CORBA-підтримка ODMA;

—    нотації опису ODMA. Ці складові стандарти формалізують стандартизовані нотації для опису ODP-поглядів на ODMA (наприклад, додаток D). Ці нотації описують в окремих документах ODMA;

—    ODMA-функції. Ці складові стандарти описують функції, необхідні для створювання відкритої системи з розподіленим керуванням. Деякі з функцій, наприклад, функції диспетчера операцій і диспетчера повідомлень, розглянуто у цьому стандарті.

Скачать ДСТУ 4071:2001

Попередній запис
ДСТУ 4058-2001
Наступний запис
ДСТУ 4090-2001