ДСТУ 4090-2001 Національний стандарт України. Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання


ДСТУ 4090-2001 Энергосбережение. Ресурсы энергетические вторичные. Методика определения показателей выхода и использования

Цей стандарт поширюється на вторинні енергетичні ресурси (ВЕР), які утворюються як пальні га теплові відходи енергомістких технологічних процесів промисловості.

Цей стандарт установлює загальну методику визначення показників, які характеризують ут¬ворення та використання ВЕР, зокрема вихід BER виробіток енергії внаслідок використання ВЕР, економія палива й енергії внаслідок використання ВЕР.

Цей стандарт застосовують у розрахунках показників виходу та використання ВЕР, у разі розроблення та конструювання утилізаційних установок, під час розроблення та вжиття техніч¬них заходів з енергозбереження на промислових підприємствах, у разі складання та олтимгзації паливно-енергетичних балансів підприємств, а також у розрахунках економії палива та енергії внаслідок використання ВЕР.

Положення цього стандарту застосовують підприємства, установи та організації, а також громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та організаційно- правових форм діяльності, які виконують роботи у визначеній галузі.

Скачать ДСТУ 4090:2001

ДСТУ 4090-2001 Національний стандарт України. Енергозбереження. Ресурси енергетичні вторинні. Методика визначення показників виходу та використання


ДСТУ 4090-2001 Энергосбережение. Ресурсы энергетические вторичные. Методика определения показателей выхода и использования

Цей стандарт поширюється на вторинні енергетичні ресурси (ВЕР), які утворюються як пальні га теплові відходи енергомістких технологічних процесів промисловості.

Цей стандарт установлює загальну методику визначення показників, які характеризують ут¬ворення та використання ВЕР, зокрема вихід BER виробіток енергії внаслідок використання ВЕР, економія палива й енергії внаслідок використання ВЕР.

Цей стандарт застосовують у розрахунках показників виходу та використання ВЕР, у разі розроблення та конструювання утилізаційних установок, під час розроблення та вжиття техніч¬них заходів з енергозбереження на промислових підприємствах, у разі складання та олтимгзації паливно-енергетичних балансів підприємств, а також у розрахунках економії палива та енергії внаслідок використання ВЕР.

Положення цього стандарту застосовують підприємства, установи та організації, а також громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та організаційно- правових форм діяльності, які виконують роботи у визначеній галузі.

Скачать ДСТУ 4090:2001

Попередній запис
ДСТУ 4071:2001
Наступний запис
ДСТУ 4091-2001