ДСТУ 4423-1:2005 (ISO 15489-1:2001, MOD) Національний стандарт України. Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Частина 1. Основні положення


ДСТУ 4423-1:2005 Информация и документация. Управление документацией. Часть 1. Основные положения

Цей стандарт поширюється на сферу керування документарними процесами^ в організаціях, державних або приватних, для внутрішніх та зовнішніх користувачів.

Усі елементи, описані в цьому стандарті, рекомендовано використовувати, щоб забезпечити створення, долучення легітимних службових документів та керування їх обігом. Процедури, які допомагають забезпечити керування документаційними процесами згідно з принципами та елементами, описаними в цьому стандарті, надано у ISO/TR 15489-2 (Настанови).

Цей стандарт:

—    стосується керування службовими документами всіх видів, на всіх носіях, які організація або будь-яка фізична особа створила або отримала в процесі здійснення своєї діяльності;

—    надає рекомендації у сфері визначення обов’язків організацій щодо службових документів і політики в сфері документування та пов’язаних із ним процедур, систем і процесів;

—    забезпечує нормативними вимогами до керування документаційними процесами у межах системи керування якістю відповідно до ISO 9001 та ISO 14001;

—    надає рекомендації з розробляння та впроваджування документаційних систем, але

—    не стосується архівних документів у архівних установах.

Цей стандарт призначено для використання:

—    керівниками організацій;

—    фахівцями у сфері документування, інформаційного та технологічного керівництва;

—    іншим персоналом організацій;

—    іншими особами, які зобов’язані створювати документи та працювати з ними.

Скачать ДСТУ 4423-1:2005


Дополнительные материалы:

ДСТУ 4423-2:2005

ДСТУ 4423-1:2005 (ISO 15489-1:2001, MOD) Національний стандарт України. Інформація та документація. Керування документаційними процесами. Частина 1. Основні положення


ДСТУ 4423-1:2005 Информация и документация. Управление документацией. Часть 1. Основные положения

Цей стандарт поширюється на сферу керування документарними процесами^ в організаціях, державних або приватних, для внутрішніх та зовнішніх користувачів.

Усі елементи, описані в цьому стандарті, рекомендовано використовувати, щоб забезпечити створення, долучення легітимних службових документів та керування їх обігом. Процедури, які допомагають забезпечити керування документаційними процесами згідно з принципами та елементами, описаними в цьому стандарті, надано у ISO/TR 15489-2 (Настанови).

Цей стандарт:

—    стосується керування службовими документами всіх видів, на всіх носіях, які організація або будь-яка фізична особа створила або отримала в процесі здійснення своєї діяльності;

—    надає рекомендації у сфері визначення обов’язків організацій щодо службових документів і політики в сфері документування та пов’язаних із ним процедур, систем і процесів;

—    забезпечує нормативними вимогами до керування документаційними процесами у межах системи керування якістю відповідно до ISO 9001 та ISO 14001;

—    надає рекомендації з розробляння та впроваджування документаційних систем, але

—    не стосується архівних документів у архівних установах.

Цей стандарт призначено для використання:

—    керівниками організацій;

—    фахівцями у сфері документування, інформаційного та технологічного керівництва;

—    іншим персоналом організацій;

—    іншими особами, які зобов’язані створювати документи та працювати з ними.

Скачать ДСТУ 4423-1:2005


Дополнительные материалы:

ДСТУ 4423-2:2005

Попередній запис
ДСТУ 4147-2003
Наступний запис
ДСТУ 4423-2:2005