ДСТУ ІLАС-G 24/ОІМL D 10:2013 (ІLАС-G 24/ОІМL D 10:2010, IDТ) Національний стандарт України. Метрологія. Настанови щодо визначення між калібрувальних інтервалів засобів вимірювальної технік


ДСТУ ІLАС-G 24/ОІМL D 10:2013 (ІLАС-G 24/ОІМL D 10:2010, IDТ) Национальный стандарт Украины. Метрология. Руководство по определению межкалибровочніх интервалов средств измерительной техники

Важливо відмітити таке:

—    органи з акредитування не повинні вчити лабораторії, як їм вести свої справи;

—    кожна конкретна лабораторія повинна прийняти рішення щодо вибору та застосування будь-якого методу, описаного в цьому стандарті, враховуючи її конкретні потреби та оцінки ризиків, або не використовувати жодного;

—    лабораторія має сама оцінити ефективність методу, вибраного нею, та відповідати за наслідки рішень, прийнятих у результаті його використання.

Мета цього стандарту — надати лабораторіям, а також під час впровадження їх системи калібрування, настанови щодо визначення міжкалібрувальних інтервалів.

Цей стандарт визначає та описує доступні та відомі методи, використовувані для оцінення міжкалібрувальних інтервалів.

Важливим аспектом підтримання спроможності лабораторії отримувати простежувані та надійні результати вимірювань є визначення максимального періоду, який має пройти між двома періодичними калібруваннями робочих еталонів і робочих засобів вимірювальної техніки.

Визначення міжкалібрувальних інтервалів є комплекс математичних і статистичних процесів, який потребує точних і повних даних, отриманих під час калібрування.

Відсутність єдиних універсальних практичних рекомендацій щодо встановлення та коригування міжкалібрувальних інтервалів призвело до необхідності розроблення настанов щодо визначення міжкалібрувального інтервалу. Тому в цьому стандарті, у зв’язку з відсутністю єдиного методу, який ідеально підходить для цілого ряду ЗВТ, наведено кілька простих методів для оцінювання та коригування міжкалібрувальних інтервалів і їхньої придатності для різних типів ЗВТ

Скачать ДСТУ ІLАС-G 24/ОІМL D 10:2013

ДСТУ ІLАС-G 24/ОІМL D 10:2013 (ІLАС-G 24/ОІМL D 10:2010, IDТ) Національний стандарт України. Метрологія. Настанови щодо визначення між калібрувальних інтервалів засобів вимірювальної технік


ДСТУ ІLАС-G 24/ОІМL D 10:2013 (ІLАС-G 24/ОІМL D 10:2010, IDТ) Национальный стандарт Украины. Метрология. Руководство по определению межкалибровочніх интервалов средств измерительной техники

Важливо відмітити таке:

—    органи з акредитування не повинні вчити лабораторії, як їм вести свої справи;

—    кожна конкретна лабораторія повинна прийняти рішення щодо вибору та застосування будь-якого методу, описаного в цьому стандарті, враховуючи її конкретні потреби та оцінки ризиків, або не використовувати жодного;

—    лабораторія має сама оцінити ефективність методу, вибраного нею, та відповідати за наслідки рішень, прийнятих у результаті його використання.

Мета цього стандарту — надати лабораторіям, а також під час впровадження їх системи калібрування, настанови щодо визначення міжкалібрувальних інтервалів.

Цей стандарт визначає та описує доступні та відомі методи, використовувані для оцінення міжкалібрувальних інтервалів.

Важливим аспектом підтримання спроможності лабораторії отримувати простежувані та надійні результати вимірювань є визначення максимального періоду, який має пройти між двома періодичними калібруваннями робочих еталонів і робочих засобів вимірювальної техніки.

Визначення міжкалібрувальних інтервалів є комплекс математичних і статистичних процесів, який потребує точних і повних даних, отриманих під час калібрування.

Відсутність єдиних універсальних практичних рекомендацій щодо встановлення та коригування міжкалібрувальних інтервалів призвело до необхідності розроблення настанов щодо визначення міжкалібрувального інтервалу. Тому в цьому стандарті, у зв’язку з відсутністю єдиного методу, який ідеально підходить для цілого ряду ЗВТ, наведено кілька простих методів для оцінювання та коригування міжкалібрувальних інтервалів і їхньої придатності для різних типів ЗВТ

Скачать ДСТУ ІLАС-G 24/ОІМL D 10:2013

Попередній запис
ДСТУ OIML D 13:2007
Наступний запис
ДСТУ ISO 1771:2006