ДСТУ OIML D 13:2007 (OIML D 13:1986, IDТ) Національний стандарт України. Метрологія. Рекомендації з укладання двосторонніх або багатосторонніх угод щодо визнання результатів випробувань, затвердження типу, повірки засобів вимірювальної техніки


ДСТУ OIML D 101:2013 (OIML D 13:1986, IDТ) Национальный стандарт Украины. Метрология. Рекомендации по заключению двусторонних или многосторонних соглашений о признании результатов испытаний, утверждения типа, поверки средств измерительной техники

Цей стандарт призначений для застосування під час укладання двосторонніх і багатосторонніх угод з країнами, які бажають укласти такі угоди щодо визнання результатів випробувань, затвердження типу та/або повірок засобів вимірювальної техніки

Скачать ДСТУ OIML D 13:2007

ДСТУ OIML D 13:2007 (OIML D 13:1986, IDТ) Національний стандарт України. Метрологія. Рекомендації з укладання двосторонніх або багатосторонніх угод щодо визнання результатів випробувань, затвердження типу, повірки засобів вимірювальної техніки


ДСТУ OIML D 101:2013 (OIML D 13:1986, IDТ) Национальный стандарт Украины. Метрология. Рекомендации по заключению двусторонних или многосторонних соглашений о признании результатов испытаний, утверждения типа, поверки средств измерительной техники

Цей стандарт призначений для застосування під час укладання двосторонніх і багатосторонніх угод з країнами, які бажають укласти такі угоди щодо визнання результатів випробувань, затвердження типу та/або повірок засобів вимірювальної техніки

Скачать ДСТУ OIML D 13:2007

Попередній запис
ДСТУ OIML R 101:2013
Наступний запис
ДСТУ ІLАС-G 24/ОІМL D 10:2013