ДСТУ ІS0/ІЕС 9126-1:2013 (ІS0/ІЕС 9126-1:2001, IDТ) Національний стандарт України. Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 1. Модель якості


ДСТУ ІS0/ІЕС 9126-1:2013 Программная инженерия. Качество продукта Часть 1. Модель качества

Цей стандарт описує двоскладову модель якості програмного продукту:

а) зовнішню якість та внутрішню якість і

b) якість під час використовування.

Перша складова моделі встановлює шість характеристик для внутрішньої та зовнішньої якості, які далі підрозділено на підхарактеристики. Ці підхарактеристики проявляються зовнішньо, коли програмне забезпечення використовують як частину комп’ютерної системи, і походять від внутрішніх атрибутів програмного забезпечення: Цей стандарт не конкретизує модель зовнішньої й внутрішньої якості нижче ніж рівень підхарактеристик.

Друга складова моделі встановлює чотири характеристики якості під час використовування, але не конкретизує модель якості під час використовування нижче ніж рівень характеристик. Якість під час використовування відбиває комбінований ефект, який справляють на користувача шість характеристик якості програмного продукту.

Визначені характеристики застосовні до будь-якого виду програмного забезпечення, охоплюючи комп’ютерні програми й дані, що містяться у вбудованій програмі. Характеристики і підхарактеристики забезпечують узгоджену термінологію стосовно якості програмного продукту. Вони також надають схему для специфікування вимог до якості програмного забезпечення й досягнення компромісів між можливостями програмного продукту.

Обов’язковий додаток А надає рекомендації та вимоги стосовно метрик програмного продукту і метрик якості під час використовування. Приклади цих метрик містяться в інших стандартах багаточастинного стандарту ISO/IEC 9126. Ці метрики застосовні для встановлення вимог до якості й цілей проектування програмних продуктів, охоплюючи проміжні продукти. Пояснення того, як цю модель якості можна застосовувати під час оцінювання програмного продукту,- зазначено в ISO/IEC 14598-1.

Цей стандарт можуть специфікувати й оцінювати якість програмного продукту з різних позицій ті, хто пов’язаний з придбанням, вимогами, розроблянням, використанням, оцінюванням, підтримуванням, супроводженням, гарантуванням якості й аудитом програмного забезпечення. Його, наприклад, можуть використовувати розробники, покупці, персонал щодо гарантування якості й незалежні оцінювачі, особливо ті, хто відповідає за специфікування й оцінювання якості програмного продукту. Приклад використання моделі якості, визначеної в цьому стандарті:

– підтвердження повноти визначення вимог;

– ідентифікування вимог до програмного забезпечення;

– ідентифікування цільових показників проектування програмного забезпечення;

– ідентифікування цільових показників тестування програмного забезпечення;

– ідентифікування критеріїв гарантування якості;

– ідентифікування критеріїв приймання завершеного програмного продукту.

Цей стандарт можна використовувати разом з ISQ/1EC 15504 (який стосується оцінювання процесів життєвого циклу програмного забезпечення) для надання:

– схеми для визначання якості програмного продукту в процесах замовлення-постачання;

– підтримування огляду, верифікування та валідації, а також схеми для кількісного оцінювання якості в процесах підтримування;

– підтримування встановлення організаційних цілей якості в процесах керування.

Цей стандарт можна використовувати разом з ISO/IEC 12207 (який стосується життєвого циклу програмного забезпечення) для надання:

– схеми визначання вимог до якості програмного продукту в- основних процесах життєвого циклу;

– підтримування огляду, верифікації та валідації в підтримувальних процесах життєвого циклу.

Цей стандарт можна використовувати разом з ISO 9001 (який стосується процесу гарантування якості) для надання:

– підтримки встановлення цілей якості;

– підтримування огляду, верифікації та валідації проекту.

Скачать ДСТУ ІS0/ІЕС 9126-1:2013

ДСТУ ІS0/ІЕС 9126-1:2013 (ІS0/ІЕС 9126-1:2001, IDТ) Національний стандарт України. Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 1. Модель якості


ДСТУ ІS0/ІЕС 9126-1:2013 Программная инженерия. Качество продукта Часть 1. Модель качества

Цей стандарт описує двоскладову модель якості програмного продукту:

а) зовнішню якість та внутрішню якість і

b) якість під час використовування.

Перша складова моделі встановлює шість характеристик для внутрішньої та зовнішньої якості, які далі підрозділено на підхарактеристики. Ці підхарактеристики проявляються зовнішньо, коли програмне забезпечення використовують як частину комп’ютерної системи, і походять від внутрішніх атрибутів програмного забезпечення: Цей стандарт не конкретизує модель зовнішньої й внутрішньої якості нижче ніж рівень підхарактеристик.

Друга складова моделі встановлює чотири характеристики якості під час використовування, але не конкретизує модель якості під час використовування нижче ніж рівень характеристик. Якість під час використовування відбиває комбінований ефект, який справляють на користувача шість характеристик якості програмного продукту.

Визначені характеристики застосовні до будь-якого виду програмного забезпечення, охоплюючи комп’ютерні програми й дані, що містяться у вбудованій програмі. Характеристики і підхарактеристики забезпечують узгоджену термінологію стосовно якості програмного продукту. Вони також надають схему для специфікування вимог до якості програмного забезпечення й досягнення компромісів між можливостями програмного продукту.

Обов’язковий додаток А надає рекомендації та вимоги стосовно метрик програмного продукту і метрик якості під час використовування. Приклади цих метрик містяться в інших стандартах багаточастинного стандарту ISO/IEC 9126. Ці метрики застосовні для встановлення вимог до якості й цілей проектування програмних продуктів, охоплюючи проміжні продукти. Пояснення того, як цю модель якості можна застосовувати під час оцінювання програмного продукту,- зазначено в ISO/IEC 14598-1.

Цей стандарт можуть специфікувати й оцінювати якість програмного продукту з різних позицій ті, хто пов’язаний з придбанням, вимогами, розроблянням, використанням, оцінюванням, підтримуванням, супроводженням, гарантуванням якості й аудитом програмного забезпечення. Його, наприклад, можуть використовувати розробники, покупці, персонал щодо гарантування якості й незалежні оцінювачі, особливо ті, хто відповідає за специфікування й оцінювання якості програмного продукту. Приклад використання моделі якості, визначеної в цьому стандарті:

– підтвердження повноти визначення вимог;

– ідентифікування вимог до програмного забезпечення;

– ідентифікування цільових показників проектування програмного забезпечення;

– ідентифікування цільових показників тестування програмного забезпечення;

– ідентифікування критеріїв гарантування якості;

– ідентифікування критеріїв приймання завершеного програмного продукту.

Цей стандарт можна використовувати разом з ISQ/1EC 15504 (який стосується оцінювання процесів життєвого циклу програмного забезпечення) для надання:

– схеми для визначання якості програмного продукту в процесах замовлення-постачання;

– підтримування огляду, верифікування та валідації, а також схеми для кількісного оцінювання якості в процесах підтримування;

– підтримування встановлення організаційних цілей якості в процесах керування.

Цей стандарт можна використовувати разом з ISO/IEC 12207 (який стосується життєвого циклу програмного забезпечення) для надання:

– схеми визначання вимог до якості програмного продукту в- основних процесах життєвого циклу;

– підтримування огляду, верифікації та валідації в підтримувальних процесах життєвого циклу.

Цей стандарт можна використовувати разом з ISO 9001 (який стосується процесу гарантування якості) для надання:

– підтримки встановлення цілей якості;

– підтримування огляду, верифікації та валідації проекту.

Скачать ДСТУ ІS0/ІЕС 9126-1:2013

Попередній запис
ДСТУ ІSО 810:2013
Наступний запис
ГОСТ 2.001-2013