ДСТУ ISO 10001:2013 (ISO 8426:2008, IDT) Національний стандарт України. Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо кодексів поведінки для організацій


ДСТУ ISO 10001:2013 Управление качеством. Удовлетворенность заказчиков. Руководящие указания относительно кодексов поведения для организаций

Цей стандарт подає настанови щодо планування, проектування, розробляння, запроваджування, підтримування та поліпшування кодексів поведінки, зорієнтованих на досягнення задоволеності замовників. Цей стандарт поширюється на пов’язані з продукцією кодекси, у яких наведено зобов’язання, що їх бере на себе організація перед замовником стосовно своєї поведінки. Ці зобов’язання та відповідні застороги спрямовано на підвищення рівня задоволеності замовників.  У тексті цього стандарту термін «продукція» охоплює послуги, інтелектуальну продукцію, технічні засоби та перероблені матеріали.

У цьому стандарті термін «продукція» використовують тільки до продукції, яку призначено замовникові чи яку вимагає замовник.

Цей стандарт призначено для використання організаціями незалежно від їхнього типу та розміру чи надаваиої продукції, зокрема організаціями, які розробляють кодекси, зорієнтовані на досягнення задоволеності замовників, щоб їх застосовували інші організації. У додатку С подано настанови спеціально для малих підприємств.

Цей стандарт не встановлює конкретний зміст кодексів поведінки, зорієнтованих на досягнення задоволеності замовників, а також не стосується інших типів кодексів поведінки, наприклад, пов’язаних із взаємодією між організацією та її постачальниками.

Цей стандарт не призначено для цілей сертифікації чи для контрактних цілей, у ньому не призначено змінювати будь-які права чи обов’язки, передбачені застосовними законодавчими чи регламентувальними вимогами.

Хоча цей стандарт не призначено для контрактних цілей, зобов’язання щодо кодексу поведінки, зорієнтованого на досягнення задоволеності замовників, можна долучати до контрактів організації.

Цей стандарт поширюється насамперед на кодекси поведінки, зорієнтовані на досягнення задоволеності замовників, пов’язані з купівлею та використанням індивідуальними замовниками товарів, майна чи послуг для особистих або побутових цілей, хоча його можна застосовувати до всіх кодексів поведінки, зорієнтованих на досягнення задоволеності замовників.

Скачать ДСТУ ISO 10001:2013

ДСТУ ISO 10001:2013 (ISO 8426:2008, IDT) Національний стандарт України. Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо кодексів поведінки для організацій


ДСТУ ISO 10001:2013 Управление качеством. Удовлетворенность заказчиков. Руководящие указания относительно кодексов поведения для организаций

Цей стандарт подає настанови щодо планування, проектування, розробляння, запроваджування, підтримування та поліпшування кодексів поведінки, зорієнтованих на досягнення задоволеності замовників. Цей стандарт поширюється на пов’язані з продукцією кодекси, у яких наведено зобов’язання, що їх бере на себе організація перед замовником стосовно своєї поведінки. Ці зобов’язання та відповідні застороги спрямовано на підвищення рівня задоволеності замовників.  У тексті цього стандарту термін «продукція» охоплює послуги, інтелектуальну продукцію, технічні засоби та перероблені матеріали.

У цьому стандарті термін «продукція» використовують тільки до продукції, яку призначено замовникові чи яку вимагає замовник.

Цей стандарт призначено для використання організаціями незалежно від їхнього типу та розміру чи надаваиої продукції, зокрема організаціями, які розробляють кодекси, зорієнтовані на досягнення задоволеності замовників, щоб їх застосовували інші організації. У додатку С подано настанови спеціально для малих підприємств.

Цей стандарт не встановлює конкретний зміст кодексів поведінки, зорієнтованих на досягнення задоволеності замовників, а також не стосується інших типів кодексів поведінки, наприклад, пов’язаних із взаємодією між організацією та її постачальниками.

Цей стандарт не призначено для цілей сертифікації чи для контрактних цілей, у ньому не призначено змінювати будь-які права чи обов’язки, передбачені застосовними законодавчими чи регламентувальними вимогами.

Хоча цей стандарт не призначено для контрактних цілей, зобов’язання щодо кодексу поведінки, зорієнтованого на досягнення задоволеності замовників, можна долучати до контрактів організації.

Цей стандарт поширюється насамперед на кодекси поведінки, зорієнтовані на досягнення задоволеності замовників, пов’язані з купівлею та використанням індивідуальними замовниками товарів, майна чи послуг для особистих або побутових цілей, хоча його можна застосовувати до всіх кодексів поведінки, зорієнтованих на досягнення задоволеності замовників.

Скачать ДСТУ ISO 10001:2013

Попередній запис
ДСТУ ISO 8426:2013
Наступний запис
ДСТУ ISO 10003:2013