ДСТУ ISO 10014:2008 (ISO 10014:2008, IDТ) Національний стандарт України. Управління якістю. Настанови щодо реалізації фінансових та економічних переваг.


ДСТУ ISO 10014:2008 (ISO 10014:2008, IDТ) Национальный стандарт Украины. Уравление качеством. Руководящие указания по реализации финансовых и зкономических преимуществ

До фінансових і економічних переваг, які можуть бути результатом застосування принципів управління, належать:

—    підвищення прибутковості;

—    підвищення доходів;

—    поліпшення виконання бюджету;

—    зменшення витрат;

—    поліпшення грошових потоків;

—    підвищення доходів від інвестицій;

—    підвищення конкурентоспроможності;

—    підвищення постійності та прихильності замовників;

—    підвищення результативності приймання рішень;

—    оптимізоване використання наявних ресурсів;

—    зростання відповідальності працівників;

—    підвищення інтелектуального капіталу;

—    оптимізовані, результативні та ефективні процеси;

—    підзищення дієвості ланцюга постачання;

—    скорочення часу виходу на ринок;

—    підвищення дієвості організації, довіри до неї та її сталості.

Цей стандарт можуть однаково застосовувати організації, продукція яких охоплює послуги, інтелектуальну продукцію, технічні засоби та перероблені матеріали.

Він стосується як державного, так і приватного секторів і подає корисні настанови незалежно від кількості працівників, асортименту пропонованої продукції, доходів, складності процесів або кількості місць розташування. Він також допомагає громадським та урядовим організаціям полегшувати стале економічне зростання та процвітання.

Цей стандарт подає настанови щодо реалізації фінансових і економічних переваг через застосування принципів управління якістю за ISO 9000.

Далі у тексті їх позначено як «принципи управління».

Цей стандарт призначено для найвищого керівництва організації, він доповнює ISO 9004 стосовно поліпшення діяльності. У ньому наведено приклади досяжних переваг та визначено наявні методи й засоби, які допомагають досягати цих переваг.

Цей стандарт складається з настанов та рекомендацій і його не призначено використовувати у сертифікаційних, регуляторних або контрактних цілях.

Скачать ДСТУ ISO 10014:2008

ДСТУ ISO 10014:2008 (ISO 10014:2008, IDТ) Національний стандарт України. Управління якістю. Настанови щодо реалізації фінансових та економічних переваг.


ДСТУ ISO 10014:2008 (ISO 10014:2008, IDТ) Национальный стандарт Украины. Уравление качеством. Руководящие указания по реализации финансовых и зкономических преимуществ

До фінансових і економічних переваг, які можуть бути результатом застосування принципів управління, належать:

—    підвищення прибутковості;

—    підвищення доходів;

—    поліпшення виконання бюджету;

—    зменшення витрат;

—    поліпшення грошових потоків;

—    підвищення доходів від інвестицій;

—    підвищення конкурентоспроможності;

—    підвищення постійності та прихильності замовників;

—    підвищення результативності приймання рішень;

—    оптимізоване використання наявних ресурсів;

—    зростання відповідальності працівників;

—    підвищення інтелектуального капіталу;

—    оптимізовані, результативні та ефективні процеси;

—    підзищення дієвості ланцюга постачання;

—    скорочення часу виходу на ринок;

—    підвищення дієвості організації, довіри до неї та її сталості.

Цей стандарт можуть однаково застосовувати організації, продукція яких охоплює послуги, інтелектуальну продукцію, технічні засоби та перероблені матеріали.

Він стосується як державного, так і приватного секторів і подає корисні настанови незалежно від кількості працівників, асортименту пропонованої продукції, доходів, складності процесів або кількості місць розташування. Він також допомагає громадським та урядовим організаціям полегшувати стале економічне зростання та процвітання.

Цей стандарт подає настанови щодо реалізації фінансових і економічних переваг через застосування принципів управління якістю за ISO 9000.

Далі у тексті їх позначено як «принципи управління».

Цей стандарт призначено для найвищого керівництва організації, він доповнює ISO 9004 стосовно поліпшення діяльності. У ньому наведено приклади досяжних переваг та визначено наявні методи й засоби, які допомагають досягати цих переваг.

Цей стандарт складається з настанов та рекомендацій і його не призначено використовувати у сертифікаційних, регуляторних або контрактних цілях.

Скачать ДСТУ ISO 10014:2008

Попередній запис
ДСТУ ISO 10004:2013
Наступний запис
ДСТУ ISO 17398:2012