ДСТУ ISO 128-50:2005

ДСТУ ISO 128-50:2005 (ISO 128-50:2001, IDТ) Національний стандарт України. Кресленики технічні. Загальні принципи оформлення Частина 50. Основні положення про зображення розрізів і перерізів


ДСТУ ISO 128-50:2005 Чертежи технические. Общие принципы оформления. Часть 50. Основные положения об изображении разрезов и сечений

Цей стандарт встановлює загальні принципи зображення площ розрізів і перерізів на технічних креслениках (у машинобудуванні, електротехніці, архітектурі, цивільному будівництві і ін.) з дотримуванням способів прямокутного проеціювання, визначених у ISO 5456-2.

Взято до уваги також вимоги щодо можливості відтворювання, мікрофотокопіювання відповідно до ISO 6428.

Скачать ДСТУ ISO 128-50:2005


Дополнительные материалы:

ДСТУ ISO 128-1:2005

ДСТУ ISO 128-21:2005

ДСТУ ISO 128-22:2005

ДСТУ ISO 128-24:2005

ДСТУ ISO 128-30:2005

ДСТУ ISO 128-34:2005

ДСТУ ISO 128-40:2005

ДСТУ ISO 128-44:2005

Scroll to Top